Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Mirası; Rüzgar Enerjisi

rüzgar enerjisi türkiye
Yazan Ekolojist

Yenilenebilir enerji kaynakları, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ilgi odağı olmaktadır.

Dünyadaki bir çok ülke günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumdadır. Bunun tabii ki en önemli sebeplerinden biri daha az masraflı olması ve çevreye zararının az olmasıdır.

Dünya’da yoğun bir enerji talebi vardır. Bu talebi karşılayabilmek açısından daha çok fosil yakıtlar kullanılmaktaydı. Fakat fosil yakıtlar hem çevreye daha zararlı hem de tükenme tehlikesi fazla olan yakıtlardır. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır.

Yenilenemez enerji kaynaklarına göre yenilenebilir enerji kaynaklarının çok daha fazla kullanım alanı olması anlaşılır bir durumdur. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları doğada sürekli bulunan ve bitmeyecek olan bazı kaynaklardan beslenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına bitmeyen ya da tükenmeyen enerji kaynakları da denebilir.

Yenilenebilir enerjilere baktığımız zaman ; Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, biyo kütle enerjisi, dalga enerjisi gibi alanlara sahip olduğunu görmekteyiz. Yenilenebilir enerjilerin avantajlarının çok fazla olmasının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Tabii ki bunları göz ardı ettiğimiz zaman avantajlarının bir çok güzelliği olduğunun farkına varırız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir çok şey üretebiliyoruz.

rüzgar enerjisi elektrik üretimi

Özellikle rüzgar enerjisinden elektrik üretmek günümüzde fazlasıyla yaygınlaşmış durumdadır. Rüzgardan faydalanarak elektrik üretmek, tarihte çok eskilere dayanmaktadır. Özellikle Danimarka, rüzgardan faydalanıp elektrik üretmek konusunda baş sıralarda yerini alır.

Konumuz olan rüzgar enerjisi, rüzgarı oluşturan hava akımının bir kısmı enerjiye dönüştürülebilir durumdadır. Bu enerjiden de faydalanıp elektrik üretiyoruz. Rüzgar enerjisinden ilk olarak yel değirmenleri ve yelkenli gemiler şeklinde yararlanılmıştır. Rüzgarı kullanarak yel değirmenleri sayesinde buğday gibi tahılların öğütülmesi için kullanılabiliyordu. Ayrıca rüzgarla hareket eden yelkenli gemiler rüzgar sayesinde hareket edebiliyordu. Bu gemileri hareket ettirmek için insanlık 5500 yıldan beri rüzgarı kullanmıştır.

Günümüzde ise bahsettiğimiz gibi elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Rüzgar enerjisi yenilenemeyen enerji kaynaklarına (kömür, petrol, nükleer, doğal gaz) göre daha az maliyetli ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararlı kimyasalların hiç birini vermez.

Rüzgar Enerjisinin Dünyadaki Durumu

Günümüzde Türkiye’nin de yenilenebilir enerji mirası olan ; rüzgar enerjisinin, Dünyada’da üretilen enerjinin gücü toplam 54.642MW kadardır. Bu enerjiden en fazla yararlanan ülke ise %42,8 pay ile Çin’dir. Diğer rüzgar gücünden yararlanıp onu kullanan ülkeler baktığımızda sırasıyla durum şu şekildedir; Amerika, Almanya, Hindistan, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada’dır.

dünya rüzgar enerjisi sıralaması

Bu ülkelerin hepsi rüzgardan yararlanarak onu ülkeleri için kullanmaktadırlar. Bu durum yatırım maliyeti gerektirmektedir. Ama sonuç itibariyle bu ülkeler hem maliyeti hem de çevreye vereceği zararlardan dolayı yenilenemez enerjilerdense yenilenebilir enerji olan ”rüzgar” dan yararlanmayı tercih etmektedirler. Günümüzde rüzgar enerjisinden yararlanma oranı düşük olduğu için 2020 yılı için hedef, rüzgar enerjisinin kullanımını %12 artırıp elektriği üretmektir.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji mirası; Rüzgar enerjisi

Türkiye’nin yenilenebilir enerji mirası, rüzgar enerjisi açısından Türkiye, diğer ülkelere göre şanslı durumdadır. Çünkü Türkiye’de yapılan ölçümlere göre Doğu Akdeniz’de, Marmara’da ve Ege bölgelerinde rüzgar enerjisine elverişli bir çok alan bulunmaktadır. Buna bağlı olarak Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak ölçülmüş durumdadır. Bu rakam Türkiye’nin rüzgar enerjisinden elektrik üretebilmesi için zemini hazırlayacak olan gayet uygun bir rakamdır.

rüzgar enerjisi türkiye

Türkiye’de rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi 1998 yılında başlamış olup, özellikle 2005 yılından sonra yenilenebilir enerji kanunun çıkmasıyla birlikte yüzde yüz artış ile devam etmiştir.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Mirası, Rüzgar Enerjisinin Bulunduğu Yerler

Türkiye’de rüzgar enerjisi fazlasıyla kullanılmakta ve kullanım alanına sahip olmaktadır. Özellikle Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde elverişli alanların bulunması ve ortamın müsait olması dolayısıyla Türkiye’de rüzgarın elektriğe dönüşümü kolaylaşmaktadır.

Rüzgar enerjisinin kullanılması Türkiye için bir çok avantaja yol açmaktadır. İlk olarak, dış ülkelere olan enerji bağımlılığımızı azaltmaktadır daha sonra istihdam sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca çevreye zarar vermemesi ve atık olmaması da görmek istediğimiz tablolardan sonuncusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ülkenin ülkesi için en iyisini yaparak doğal enerjiden faydalanması kadar güzeli yoktur.

Türkiye’deki rüzgar enerjisi santrallerine baktığımızda;  İzmir- Çeşme, Çanakkale-Bozcaada, İstanbul- Hadımköy, İzmir-Aliağa, Çanakkale-Gelibolu, Hatay-Samandağ, Manisa-Akhisar, Balıkesir-Bandırma, gibi yerlerde bulunmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi