Türkiye Emisyon Ticaret Sistemine Hazır Mı?

Yazan Ekolojist

Piyasa temelli esneklik politikasında, emisyon sınırlama ve azaltım yolu ile çevrenin temiz tutulması amaçlanmaktadır. Sanayileşmenin gelişmesi, ısınma amacı ile artan enerji tüketimi, araç sayısının hızla artması sonucu hava kirliliği artmakta ve sera gazı etkisinin azalması sonucu yer kürenin dengesi bozulmakta, bu da iklim değişikliklerine sebep olmakta. İklim değişikliklerinin bir diğer sebebi de doğanına insanlar tarafından hor kullanılması sonucu yeşil alanların azalmasıdır.

Başlangıçta emisyon ticaret sistemine hazır olmadığı düşüncesi ile dahil olmayan Türkiye, bu sisteme dahil olabilmek için çalışmalar yapmak zorunda. Biz dünyayı bizden önceki nesilden devraldık ve bizden sonraki nesile de devredeceğiz. Her geçen gün artan hava kirliliği sonucu yaşanmaz hale gelen dünyamız için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız.

Yapılan istatistiklerde çevre kirliliğine neden olan birinci sırada sanayi gelmekte. Dolayısı ile de büyük bir hızla sanayileşen ülkemizde en az enerji ile en çok verim elde edilmesi teşvik edilmeli. Özel araç sayısındaki artışı düşürmek için toplu taşımacılığa önem verilmeli. Evlerde ve işyerlerinde ısı kaybını önlemek için gerekli önlemler alınmalı. Yeşil alanlar arttırılmalı. Çevre kirliliğine bağlı yaşanan iklim değişikliği ve bunun sonucunda meydana gelen küresel ısınma aynı zamanda yaşam şartlarını olumsuz olarak etkilediği için insan sağlığını da bozmakta.

Nasıl Bir Sistem Talep Ediliyor?

Emisyon Ticaret Sistemine dahil olan ülkeler gelişmiş ülkeler olduğunu düşünürsek, Türkiye’nin emisyon ticaret sistemine hazır olmadığı ister istemez akla geliyor. Peki, Türkiye neden bu sisteme dahil olmadı ya da henüz hazır değil. Türkiye’nin alt yapısı, dış ülkelerden gelen yatrımcıların çok cazip tekliflerle ülkemizde kimyasal nitelikli büyük yatırım yapmaları, mevcut yasalarımızın bu konuda yetersiz oluşu,  insanlarımızın bilinçsiz davranmaları, ekonomik şartların düşük olması gibi nedenler bunlardan bazıları

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de bu konuda duyarsız değil. Her ne kadar emisyon ticareti sistemine katılmaya hazır olamasa da ülke çapında emisyon yayılımını azaltmak için çeşitli çalışmalar yapmakta ve ülke genelinde çevre kirliliğini en aza indirmek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak, şu an için yapılan bu çalışmalar, Türkiye’nin emisyon ticareti sistemine girebilmesi için yeterli değildir.

 

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın