Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yazan Ekolojist

Fosil yakıtlar, linyit, petrol, kömür, doğalgaz, taşkömürü, bor, nükleer enerji, uranyum gibi kullanıldığında tükenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına “tükenebilir enerji kaynakları” denir. İnsanlar ihtiyaçlarını bu kaynaklardan karşılar. Ancak, bilinçsiz kullanım sonucu bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar büyük zarar görmektedir. Madenler tükenmekte, ormanlar tahrip edilmekte, su hava kirlenmektedir.

Oysa insan yaşamının hatta tüm canlıların yaşamının devamı için bu kaynaklara ihtiyaç vardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla daha gürültüsüz ve kolay elde edilmesi kullanım olarak tükenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi sağlamaktadır. Ancak, aşırı kullanımları da oldukça tehlikeli olmaktadır.

1. Tükenmeyen Enerji Kaynakları

Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi gibi doğada bulunan ve insanların katkısı olmadan var olan kaynaklara tükenmeyen enerji kaynakları denmektedir.

2. Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Avantaj ve Dezavantajları

Daha ucuza çok daha yüksek enerji sağladığı için ekonomik olmaları, enerji üretimleri stabil olması yani ne kadar üretilmek istenirse o kadar üretebilmesi, taşınma ve depolanma kolaylığı, daha sessiz ve kolay elde edilmesi yenilenemez enerji kaynaklarının avantajlarıdır.

Ancak, fosil yakıtlar yandıklarında sera gazları açığa çıkarıp ve çevreye zarar vererek küresel ısınmaya ve büyük ölçüde çevre kirliliğine sebep olması, kullanımlarında havaya salınan kükürt oksit, karbon gazları azot oksitler asit yağmurlarına sebep olabilmesi ve en önemlisi tükenebilir olması yenilenemez enerji kaynaklarının dezavantajlarıdır.

3. Tükenebilir Kaynakları Nasıl Kullanmalıyız?

Yenilenemez enerji kaynakları uzun sürede oluştuklarından tükendiklerinde yeniden oluşmaları için uzun yıllar beklenmesi gerekir. Gelecek nesillerin doğal kaynaklar yönünden temiz ve zengin bir çevre bırakmak için bu kaynakların bilinçli kullanımları gerekmektedir. Tükenebilir enerji kaynaklarını nasıl kullanmalıyız diye düşünüldüğünde belli başlı cevaplar vardır.

Doğal kaynakları kullanırken israftan kaçınılmalı ve enerji kullanımında yenilenebilir enerji daha fazla kullanılmalıdır. Çevre temiz tutulmalı ve temiz hava için orman alanları korunmalıdır. Fabrikalardan salınan zararlı gazlar havayı kirlettiği için fabrika bacalarına filtreler takılmalıdır.

Yeniden dönüşebilir ürünlerin kullanılması çevre kirliliğini önleyeceği için yenilenemez enerji kaynaklarına zarar vermemektedir. Bu nedenle kullanılan ürünlerde yeniden dönüşümlü ürünler tercih edilmelidir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın