Tıbbi Atık Projesi Formu Nedir?

Yazan Ekolojist

Sıfır Atık Projesi, Aralık 2017 yılında başlatılan ve 2023 hedefleri arasında bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Başbakanlık ile birlikte koordineli olarak yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinden birisidir. Bu kapsamda kurumların bünyesinde sıfır atık projesi nedir ekibi oluşturarak çevreye ve insana zarar veren tüm atıkların ilgili çöp kutusuna atılması ve onların geri değerlendirilmek üzere kullanılması esasına dayanan projedir.

Bu projeyle adından da rahatlıkla anlaşılır olacağı gibi tamamen israfın önüne geçilerek atıkların sıfıra indirilmesi amacı taşınmaktadır. Tüm bu özellikler dahilinde sıfır atık projesi bağlamında kurumların sıfır atık projesi başvuru yapabilmesi için proje dahilinde 7 aşamadan oluşan eylem planını kurgulamaları gerekmektedir.

1. Aşama . Odak Noktası

Kurumdaki sıfır atık projesi dahilinde idari heyeti tanımlamaktadır. 1 asil ve 1 yedek birim odak noktalarının kurularak temizlik görevlileri, bakım sorumluları ve depolama sorumlularından oluşan süreci tanımlar. Bu süreçte tüm ekip sıfır atık projesi dahilinde gözlem, takip ve raporlama sürecine birlikte katkıda bulunur.

2. Aşama : Mevcut Durum

Bu aşamada mevcut durum tespiti yapılır, eldeki belli başlı kaynakların değerlendirilmesi, biriktirme, taşıma ve toplama yöntemleriyle atık teslimatının yapıldığı tesis birimlerine dayanan süreci ifade eder.

3. Aşama : Planlama

Uygulanacak Sıfır Atık Projesinin kurumda kimler tarafından belirleneceği, nasıl uygulanacağı ve görev dağılımına ilişkin planlamadır.

4. Aşama : İhtiyaçların Belirlenmesi

İhtiyaçların kurum içinde karşılanarak bu projenin uygulanmasında kullanılacak olan ekipmanların oluşturulmasını içerir. Bu amaçlar doğrultusunda da kurum içi eğitimler yürütülerek planlı ve programlı sistematik bir proje yürütülmesi esas alınır.

5. Aşama : Eğitim

Eğitim sürecinde birim odak noktalarının, temizlik görevlilerinin, bakım sorumlularının ve de idari heyetin kurum içi eğitimleri düzenli aralıklarla periyodik olarak tekrarlanmaktadır.

6. ve 7. Aşama : Uygulama ve Raporlama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili proje kapsamında hazırlamış olduğu yönetmelik dikkate alınarak uygulamaya geçilir. Buna göre sıfır atık projesi eylem planı çerçevesinde ;

  • kağıt ve karton atıkların mavi
  • plastik atıkların sarı
  • cam atıkların yeşil
  • metal atıkların gri
  • elektronik atıkların şeffaf
  • ekmek artıklarının mor ve
  • yemek artıklarının ise beyaz çöp konteynerlerinde tutulması amaçlanmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi