Tıbbi Atık Depolama Alanı Özellikleri Nedir?

Yazan Ekolojist

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uzun bir süreden beri üzerinde çalışıp 2018 yılından itibaren yasalaştırdığı Sıfır Atık Projesi dikkat çeken kazanımlar barındırmaktadır. Çevreci kişi ve kurumların sayısını hem nitelik hem de nicelik bakımından artırmayı amaçlayan Başbakanlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı’yla ortaklaşa yürüttüğü ortak bir proje bulunmaktadır.

Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu yönetmelik Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği şeklinde geçmektedir. Söz konusu bu yönetmelik içerisinde tıbbi atık depolama alanı bütün yönleriyle ele alınmaktadır. Öte yandan yine yönetmelik içerisinde sağlık kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve diğer özel kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri ile söz konusu yönetmeliğin kapsamı işlenmiştir.

Tıbbi Atık Depolama Alanı Nedir?

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bütün cerrahi müdahale kapsamına giren delici ve kesici aletler, sıvılar ve enjeksiyon aletleri ile kan, idrar gibi sıvılar tıbbi atık sınıfına girmektedir. Bütün bunlar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tıbbi atık depolaması nasıl yapılır konusu tüm yönleriyle ele alınmış bulunmaktadır. Peki tıbbi atık nedir ve depolama alanlarının sahip olması gereken özellikler nelerdir, birlikte inceleyelim.

Tıbbi Atık Depolama Alanının Özellikleri

İlgili yönetmeliğe göre tıbbi atıklar geçici depolama alanları içerisinde kontrol altına alınmak durumundadır. Belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanmıştır:

1. Mevcut deponun hacmi en az iki günlük atıkları alabilecek kapasitede olmalıdır.

2. Deponun tabanında ve duvarlarında geçirimsiz, kir bırakmayan ve dezenfekteli kolay malzemeyle kaplaması yapılmalıdır. Ayrıca aydınlatmada tamamen yeterli olmalıdır.

3. Soğutulmayan depo birimlerinin mutlaka pasif havalandırma sistemi bulunmalıdır.

4. Depo kapısı turuncu renkli yapılmalıdır. Üzerinde ise amblem ve Dikkat koyu siyah renk yazıyla yazılmalıdır.

5. Deponun kapısı içeriye hiçbir şekilde hayvan giremeyecek şekilde yapılmalı ve daima kilitli tutulmalıdır.

6. Deponun temizliği, dezenfaktanlarla yapılmalı ve bu işlem yetkin temizlik personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

Böylelikle tıbbi atık depolama alanı özellikleri ile tamamen çevreye duyarlı ve ortak sağlık ve güvenlik alanlarına hitap eden alanların oluşturulması mümkün olacaktır. Bütün yönleriyle ortada duran bu belli başlı çalışmalar ile her yönüyle tıbbi atık depolama işlemlerinin tamamlanması mümkündür.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi