Sera Gazlarının Küresel Isınma Üzerindeki Etkisi

Yazan Ekolojist

Yıllardır süregelen küresel ısınma konusunun başlıca etmenlerinden biri sera gazlarıdır. Küresel ısınma dendiğinden sürekli adı geçen sera gazları dünya atmosferi üzerinde oldukça zararlı etkilere sahiptir.

Pek çok insan sera gazları nedir ve nasıl oluşur hakkında çok da geniş bilgiye sahip değil, hatta hiç bilmeyen de var. Bu konuda kısa bir bilgi aşağıda verilmiştir.

Sera Gazları Nedir, Nasıl Oluşur?

Sera gazları atmosfer tabakası içinde biriken ve dünyaya gelen güneş ışınlarını hapseden ve dünyaya yansıtan gazlardır. Başlıcaları arasında karbokdioksit, metan, azotlu bileşikler ve florlu bileşikler gelir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın: Sera Gazı Nedir?

Bu gazların başlıca oluşma nedenleri karbon bazlı fosil yakıtların yakılmasıdır. Ayrıca yeşil bitki örtüsünün tahribi sonucu oksijen üretiminin azalması da bu gazların artması üzerinde etkilidir.

Bu gazların artması demek güneşten yayılan radyasyonun daha çok hapsedilmesi ve dünyaya yansıtılması demek oluyor. Bu da dünyanın sürekli ısınmasına ama soğuyamamasına neden oluyor. Sera gazlarının zararları arasında en büyüğü budur.

Sera Gazları Engellenebilir Mi?

Bir karışım halinde olan gazların uzaklaştırılması zordur ve oldukça uzun yıllar alacak bir süreç kapsar. Bu sürecin ilk basamağı fosil yakıt kullanımını, gübre kullanımını vs durdurmaktır ve yeşil alanların çoğaltılması için faaliyetlerde bulunmaktır. Sera gazlarının küresel ısınmadaki payları büyüktür. Dünyanın sürekli ısınıp soğuyamaması demek iklim değişikliklerinin yaşanması demektir. Zaten küresel ısınmanın de en büyük etkisi iklimler üzerinde meydana gelen değişiklerdir ve bunların tüm canlı yaşamını olumsuz etkilemesidir. Gerekli önlemler alındığı takdirde uzun da olsa bir süreç sonrasında istenilen dünya atmosferine tekrar ulaşılabilir. Ama bunun için insanlar başlıca enerji üretim kaynaklarını değiştirip daha doğal kaynaklar üzerinde yoğunlaşmalıdır. Aslında sera etkisi yapan gazların da bir miktar bulunmsu gerekir. Ancak olması gerektiğinden daha fazla oldukları için bu şekilde bir ısıyı ve radyasyonu tutma ve yansıtma etkileri meydana gelmektedir.

Şu an içinde yaşam formuna sahip tek bir gezegen olarak Dünya biliniyor. Alternatif bir yaşam platformu çıkmadığı sürece buradaki yaşam devam etmeli. Bunun en iyi şekilde olması için sera etkisinin engellenmesi gerekiyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi