Rüzgar Enerjisi Ekonomisi

Yazan Ekolojist

Rüzgar Enerjisi Ekonomisi Ülkelere Önemli Getiriler Sağlıyor

Rüzgar enerjisi ekonomisi, ülkelerin en çok ilgilendiği konulardan biri haline geldi. Dünya üzerinde uzun bir süredir varlığını devam ettiren insanoğlu, yer altı kaynaklarını önemli ölçüde tüketti. Kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının yerine alternatifler geliştirilmeye başlandı. Doğanın sunduğu alternatiflerin de etkili bir şekilde değerlendirilmesi için sistemler geliştirilmektedir.

Rüzgar türbinleri de bu sistemlerden biridir. Rüzgar konusunda büyük bir potansiyele sahip olan ülkemiz, toprakları üzerinde kurulu olan rüzgar türbinlerinden hafife alınamayacak ölçüde enerji elde edebilmektedir. Var olan türbinlerin geliştirilmesi, kullanılan kanat yapısının geliştirilmesi gibi çalışmalarla elde edilen verimin artırılması sağlanmaktadır. Rüzgar enerjisi gibi doğal kaynaklardan elektrik üretimi, çevre için yararlı olduğu kadar ülke ekonomileri için de yararlıdır.

Üretimi ve işlenmesi için maliyet gerekmeyen bir kaynaktan elektrik enerjisi üretimi, ülke ekonomisini de olumlu yönde etkilemektedir.

Rüzgar Enerjisi Ekonomisi Hakkında

Yapılan konferanslar, araştırmalar ve istatistikler sonucu karbon emisyonunu azaltmanın en etkili yolunun rüzgar enerjisi olduğu belirlendi. Dünya üzerindeki önemli şirketler, rüzgar enerjisi kullanımını tercih etmekte ve sektöre yatırım yapmaktadır.

Şirketlerin bu tutumu sayesinde rekabet artmakta ve şirketlerin değeri de yükselmektedir. Rüzgar enerjisini tercih eden şirketler ürettikleri emisyonu etkili bir şekilde azaltırken, ucuz ve güvenilir bir enerjiye yatırım yapmış oluyorlar. Rüzgar dışındaki enerji kaynakları incelendiğinde, en az maliyetin rüzgar enerjisinde olduğu görülmektedir. Yapılan gelişmelerle rüzgar enerjisinin maliyeti azalmakta ve üretim kapasitesi de artmaktadır.

Tıklayın: Rüzgar Enerjisi ve Türkiye

Şirketler, bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirdikleri takdirde ciddi bir tasarruf sağlayabilirler. Aynı durum ülke ekonomileri için de geçerlidir. Enerji üretimine ayrılan bütçe azaldıkça, farklı alanların güçlenmesi ve geliştirilmesi sağlanabilmektedir. Rüzgar enerjisi ekonomisi, yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde, rüzgar enerjisi santralleri hızla yükselmeye başladı. Off-grid adı verilen küçük çaplı sistemlerle, şebeke hattı çekilmesinin çok masraflı olduğu bölgelerde maliyet daha da azaltılmaktadır. Bu sistem sayesinde, şebekenin bulunmadığı alanlara enerji sağlanması daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Rüzgar enerjisi, ilerleyen dönemlerde daha da verimli sistemlerin oluşmasını sağlayacak.

Yapılan yüksek yatırımlar sayesinde AR-GE çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Pek çok firma, rüzgar enerjisi sektöründe farklı konularda hizmet veriyor. Depolama, kanat tasarımı gibi pek çok noktada yapılacak çok fazla iş bulunduğu için rüzgar enerjisi sektörü gelecek vaat eden bir sektördür.

Yeni Bir İstihdam Alanı

Rüzgar enerjisi, ülkedeki işsizlik oranının azalmasına bile katkı sağlayabilmektedir. Ülkemizin her ilinde en az bir tane üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin büyük bir çoğunluğunda da mühendislik fakültesi bulunmaktadır. Çok sayıda mühendis mezununun bulunması,  iş bulmayı zorlaştırmaktadır. Genç mühendis potansiyelinin daha etkili bir şekilde kullanılmasında, rüzgar enerjisi santralleri etkin rol oynayabilir. Rüzgar enerjisi sektöründe, nitelikli ve becerikli kişilerin çalışması gerekmektedir.

Elektrik üretimi gibi hassas bir konu üzerinde çalışıldığı için çok ciddi bir istihdam gerçekleştirilmektedir. Gençlerin bu alana yönlendirilmesi ile, ülkedeki işsiz sayısı önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Genç nüfus potansiyelinin etkili bir şekilde kullanılması da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bilim adamları ve yeni mezun mühendisler, enerji üretimi konusuna rağbet göstermektedir. Yeni tesislerin kurulması ile birlikte daha fazla sayıda işçi alımı söz konusu olacaktır. İş olanaklarının artması ile birlikte bu alanda çalışmak isteyen daha fazla genç ortaya çıkabilir.

İlginin artması da enerji üretiminde yeni fikirlerin, yeni projelerin ve yeni gelişmelerin ortaya çıkması mümkün olabilir. Rüzgar enerjisinden alınan verimin artması da ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanmasını mümkün kılacaktır. Rüzgar enerjisi ekonomisinin önemi, göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi