Radyasyon Nedir?

Yazan Ekolojist

Maddenin yapı taşı sayılan atomlar proton ve nötronlardan oluşmaktadır. Eğer maddenin yapı taşı içerisinde bulunan nötron sayısı proton sayısından fazla ise orantısızlık (kararsızlık ) oluşur. Ve fazla nötronlar parçalanır. Parçalanma sırasında ortaya çeşitli ışınlar çıkar. Bunlar alfa, beta ve gama ışınlarıdır. Bu ışınlara ise radyasyon adı verilmektedir. Bu ışınların çıplak göz ile izlenmesi mümkün değildir.

 

Radyasyon Çeşitleri Nelerdir?

Radyasyon doğada kendiliğinden bulunan ve insanlar tarafından alet ve makinelerden yayılan radyasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Doğal Radyasyon 

Uzaydan dünyamıza yansıyan kozmik ışınlar doğal bir radyasyon kaynağıdır. Yansıyan ışınların büyük bir kısmı atmosfer tarafından tutulur ve dünyaya yansımasına izin verilmez.

Fosil yakıtların yakılması ile içerilerinde bulunan radyoaktif ışınlar doğaya salınması düşük dozlu bir doğal radyasyon kaynağıdır.

Yer kabuğunda bulunan radyoaktif elementlerde doğal birer radyasyon kaynağıdır. Yer kabuğunda bulunan radon gazının açığa çıkması iel radyasyon toprak yüzeyine yükselir.

Suni Radyasyon Nedir?

Günümüzde üretilmiş ve geliştirilmiş pek çok teknolojik alet ve makinalar çevresine yüklü miktarda radyasyon yaymaktadır. Ayrıca yapılan nükleer araştırmalar, silahlarda yüklü miktarda radyasyon barındırmaktadır. Sağlık alanında kullanılan röntgen, tomografi cihazları, teknolojik gelişme sonucu ortaya çıkan bilgisayar, telefon vb. cihazlar birer suni radyasyon örneğidir.

Radyasyon Kirliliği Nedir?

Radyasyon kirliliği, sürekli olarak kendi kendine “radyoaktif” madde yayan ve canlı varlıkların atomların elektro- proton sisteminde hasar meydana gelmesidir. Kısaca radyasyon içeren maddelerin hava, su , toprak gibi doğal kaynaklara karışmasına radyasyon kirliliği adı verilmektedir.

Neden Olur?

Yapılan nükleer çalışmalar bu kirliliğin temel sebebidir. Bu çalışmalar esnasında gerekli önlemlerin alınmaması, atıkların denizlere boşatılması radyasyon kirliliğine neden olmaktadır.

Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Nükleer silah yapımı engellenmeli veya sınırlandırılmalıdır. Nükleer çalışmaların atıklarının deniz, göl gibi su kaynaklarına atılması yasaklanmalıdır. Oluşan atıkların güvenli bir şekilde depolanması sağlanmalıdır. Nükleer santrallerde oluşabilecek kazalara karşı maksimum koruma ve tedbirler alınması sağlanmalıdır. Ayrıca güneşten gelen zararlı ışınlara maruz kalınmaması için ozon tabakasına zarar verecek faaliyetler engellenmelidir.

Hiroşima ve Çernobil dünya üzerinde yaşanan unutulmaz radyasyon zararı örnekleridir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi