Petrol ve Gaz İklim Girişimi Genişliyor

Yazan Ekolojist

Büyük petrol ve gaz şirketlerinin, doğalgaz ve petrol işlemlerinin iklim üzerindeki etkisini azaltmak için kurduğu Petrol ve Gaz İklim Girişimi (Oil and Gaz Climate Initiative- OGCI), yeni şirketlerin katılımı ile genişliyor. 20 Eylül’de OGCI tarafından yapılan açıklamada ExxonMobil, Chevron ve Occidental Petroleum şirketlerinin de girişime katıldığı duyuruldu. Exxon Mobil Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Darren Woods tarafından konu hakkında yapılan açıklamada da “Misyonumuz; modern yaşam için enerji sağlamak ve dünyadaki yaşam standartlarını iyileştirirken çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek. Bu çelişki, toplumun ve şirketimizin karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir.” İfadelerine yer verildi.

Amerikan Şirketleri İlk Kez Girişime Katıldı

Bu genişleme ile ilk kez Amerikan petrol şirketleri girişime katılmış oldu. Exxon ve Chevron girişimin ilk Amerikalı üyeleri.

ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na karşı olan tutumuna rağmen, bu iki büyük şirketin bu girişime katılması dikkat çekti. Zira şirketler girişimin Paris Antlaşması’nın sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma hedefini kabul etmiş oldu.

Üç yeni üyenin ilk olarak girişimin oluşturduğu iklim fonuna 100 milyon dolarlık katkı yapacağı belirtildi.

Petrol ve Gaz İklim Girişimi  Amaçları Nelerdir?

OGCI, Ocak 2014’te Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda tartışılarak yapılandırılmış, Ekim 2014 yapılan BM İklim Zirvesi’nde ise kuruluşunu açıklamıştı. Girişimin kurucuları arasında BP, Shell, Total, CNPC; Oetrobras, Repsol gibi büyük 13 petrol ve gaz şirketi yer alıyor.

Girişim temel hedeflerini,

  • Enerji tedarik zinciri ayak izinin azaltılması,
  • Düşük karbonlu çözümlerin üretilmesi ve hızlandırılması,
  • Döngüsel bir karbon modelinin etkinleştirilmesi,

olarak belirtmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için sera gazlarının etkisini azaltacak çalışmalar yapmaktadır. Oluşturduğu iklim fonu ile araştırmalar yaparak raporlar hazırlamakta, yeşil teknolojiye yatırımlarını arttırmaktadır. Araştırmaların merkezinde fosil yakıtların üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmak geliyor. Bu araştırmalar doğrultusunda, emisyonları azaltmanın en etkili yolunun  karbon yakalama mekanizmalarını ve taşımacılıkta daha verimli motorların kullanılmasını savunuyor.

Petrol Şirketleri Ne Kadar Samimi ?

Öte yandan ekoloji örgütleri ve aktivistler, girişimi yüzeysel olmakla eleştiriyor.  19 Eylül’de CLIMATEFILES adlı sitede yayınlanan belgelerde,  Exxon ve Shell gibi petrol şirketlerinin ürünlerinin 1980li yılların başında dahi iklim değişikliği ile alakalı olduğu; fakat bulguların kamuoyu ile paylaşılmadığını ortaya koymuştu.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın