ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

Yazan Ekolojist

ISO 14001 çevre yönetim sistemine dayanan bir belgedir. Kurum ve kuruluşların tamamen gönüllülük esasına dayanarak çevreci bir kurum ve kuruluş olarak geri dönüşümlü atık maddelere destek olması, ağaçlandırma çalışmalarının yanında yer alması ve çevreci bir tutum göstermesi bakımından TÜRKAK’a bağlı akreditasyon sertifikası düzenlemekle yetkili bütün kurum ve kuruluşlardan alınabilmektedir.

Bunun için bu belgenin alınmasında birtakım kriterler esas alınmaktadır. Esas alınan bu kriterler doğrultusunda bu belgenin alınması mümkün olabilmektedir.

ISO 14001 Belgesi Nedir?

ISO 14001 belgesi çevre yönetim sistemine dayanan bir belgedir. Kurum ve kuruluşların maliyetini azaltarak tüm üretimlerinde tasarruf etmesini sağlar.

Ayrıca farkındalık olufşturmak ve gönüllü sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla kurumun prestijini artırması bakımından da iso 14001 belgesi nedir konusu son derece önemlidir. Bu belgeyi vermekle görevlendirilmiş akreditasyon kurumları bulunur. Bu kurumlar tamamen Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) bağlı olarak koordineli bir şekilde çalışmalar yürütmektedir.

ISO 14001 Belgesi Faydaları

Belli başlı iso 14001 belgesi faydaları arasında şunlar gelmektedir:

* Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurum ve kuruluşların gönüllük esasına dayanarak çevreye katkıda bulunmasını hızlandırır.

* Kurum ve kuruluşların ticari hayatta maliyetini en aza indirerek atık yönetimi konusunda hem yönetim kadrosunun hem de personel kadrosunun bilinçlenmesini sağlar.

* Kurum içinde motivasyonu artırmaktadır.

* Bütün personellerin birbiriyle koordineli olarak çevreye duyarlı ve bilinçlenmiş halde çalışmalar içerisinde bulunmasına katkıda bulunur.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 belgesinin alınmasında belli başlı kriterler gerekmektedir. Böylelikle iso 14001 belgesi nasıl alınır sorusu cevaplanarak bütün kurum ve kuruluşların bu belgeye hak kazanması mümkün olabilmektedir.

a) kurum içinde çevre yönetimine ilişkin olarak üst yönetim kadrosunca bir rapor hazırlanır. Raporun içeriğinde çevre yönetimine ilişkin olarak kurum kültürünün neler yapabileceği enine boyuna ele alınır.

b) kurumun denetim mekanizması oluşturularak geri dönüştürülecek atık madde yönetim ilkesi belirlenir.

c) son olarak maliyet tablosu oluşturularak akredite işlemleri yetkili akreditasyon kurumunca yapılarak böylelikle o kurumun ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesini almaya hak kazandığı tescil edilir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi