İklim Değişikliğinin Hayvan Cinsiyet Oranına Etkisi

Yazan Ekolojist

Yaşam birçok farklı unsurun etkisinde kalarak çeşitli yeni sonuç ve problemlerin ortaya çıkmasına gebe. Örnek vermek gerekirse; İklim şartlarında yaşanan değişiklikler, hayvanların cinsiyet durum ve oranlarına farklı noktalarda etki edebilmekte ve dolayısıyla karmaşık ve çözülmesi gereken bir sorun silsilesi karşımıza çıkmaktadır. Global ısınma yüzünden dünya genelinde yaşanan sıcaklık artışlarının yaşama doğrudan etkisi olduğunu uzun süredir biliyoruz. Fakat bu değişken sıcaklıkların, hayvan cinsiyetlerinin belirlenmesinde de önemli bir etkisi olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladık.

Sıcaklıklar Hayvan Cinsiyetlerini Belirlemede Önemli Bir Faktör

Yükselen sıcaklıklar, belirli değişkenlere göre adaptasyon süreci geliştiren canlıların bu duruma göre farklı rol almalarına yol açabiliyor. Larva ve emriyo döneminde maruz kalınan sıcaklık hayvanların cinsiyetine doğrudan etki ediyor. Bu gruba giren canlı türlerinden biri de Caretta Caretta adı verilen kaplumbağa türüdür. Hem denizde hem de karada yaşayabilen bu güzel canlılar, soylarının devamını sağlamak için belirli dönemlerde deniz kıyılarına yanaşır ve yumurtalarını bırakırlar.

İlginizi Çekebilir: Küresel Isınma Dünya’yı ve Bizleri Nasıl Etkileyecek?

Yapılan inceleme ve araştırmalar, sıcaklık arttıkça dişi oranının artığını da ortaya koymuştur. Deniz kaplumbağalarının bıraktıkları yumurtalardaki yavrular, toprağın ya da kumun sıcaklığına göre cinsiyet alırlar. Kum aşırı sıcaksa bu durum yumurtaların hemen hemen tümünden dişi yavrular çıkmasına yol açar. Yumurtaların gömüldüğü yer soğuksa durum tam tersi bir hal alabilir.

Global Isınma Hayvanlardaki Cinsiyet Oranını Etkiliyor

İklim şartlarında yaşanan bu gibi değişimler, sadece kaplumbağalarda değil, diğer canlı türlerinde de cinsiyet oranları bakımından istenmeyen sonuçlar yaşanmasına yol açabiliyor. Birçok balık türü ve sürüngenlerde sıcaklığa bağlı olarak cinsiyet oranlarında değişiklik yaşandığı biliniyor.

Yapılan bir araştırma Amerika topraklarında yaşayan bir cins timsah üzerine, araştırmacılar Amerikan timsahlarında caretta carettaki durumun tersi yönde bir gelişmenin yaşandığını saptadılar. Bu canlı türünde sıcaklık arttıkça yumurtalardan çıkan erkek oranı da artıyor. Erkek oranındaki azalma, dişi oranındaki azalma kadar tehlike göstermiyor. Bu tarz bir sonuç, belirli bir türün daha kısa bir süre içerisinde  dünya üzerinden kalkmasına, soy tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya gelebileceğini gösteriyor.

Yapılan bazı araştırmalar, küresel ısınma nedeniyle meydana gelen  sıcaklık değişikliklerinin farklı hayvan türlerinin cinsiyetlerinde birbirinden değişik sonuçlara etki ettiğini ortaya koyuyor. Örneğin Kuzey’de yaşayan ren geyiklerinin erkekleri soğuk hava koşullarına daha dayanıksız, fakat dişiler küresel ısınmaya karşı tedbirini almış gibi görünüyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın