İklim Değişikliği ve Ormanlar

iklim değişikliği ormanlar
Yazan Ekolojist

Sadece İklim mi Değişiyor?

Yaşanan iklim değişiklikleri ile küresel anlamda çevresel değişimler söz konusu olmaktadır. İnsanlar iklim değişikliğinin en temel sebeplerindendir. İklimin değişmesi; evrendeki zararlı gazların artması ve bu gazların atmosferden çıkamaması ile ısınmanın artması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu değişimin sonuçları arasında ormanların etkilenmesi de söz konusu olmuştur.

Tıklayın: Küresel Isınma Dünya’yı ve Bizleri Nasıl Etkileyecek?

İklim değişikliği ve ormanlar baz alındığında, çeşitli enlemlere düşen yağışların azalması ile bu alanlar tehlike altına girmiştir. Ekvatoral bölgede yağışların çok olması sebebi ile ormanların geniş yer kaplaması; yaşanan iklim değişiklikleri ile bu alanların zarar görmesine yol açmıştır. İklim ve orman arasındaki bir diğer ilişki ise şu şekilde yorumlanabilir; iklim değişiminin sebebinin büyük oranda zararlı gazlar olması, ormanların artırılması ile oksijen oranının bu gazların önüne geçmesini sağlayabilir. Ancak bu bir çözüm değildir. Çünkü zararlı gazların ozon tarafından emilmiyor olma durumunu değiştiremeyecektir. Ancak ormanların artması ve bu alanda yapılan çalışmaların sürdürülmesi, iklim değişiminin olumlu yönde etkilenmesini sağlayabilir.

iklim değişikliği kuraklık

İklim değişiminin durulması mümkün olmasa da, bu şekilde olumsuz olarak yaşanan gelişmelerin yavaşlaması sağlanabilir. İklim değişimi sonucunda hemen hemen her alanda değişim yaşanmaktadır. Büyük bir ekosistem olan ormanların dahi değişmesine yol açmaktadır. Ayrıca ormanlarda yaşayan canlıların, ısı değişimi ile yok olması da yaşanan değişimler arasında gösterilebilir.

Orman ve Yeryüzü İlişkisi

Ormanlar yeryüzünde çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Bu alanın içinde yaşayan çok sayıda bitki türü, çeşitli ağaçlar ve hayvanlar, böcekler ve mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu sebeple iklim değişikliği ve orman ilişkisinin olumsuz bir şekilde olması, bu canlıların hayatlarının tehlikeye girmesi anlamına gelecektir. İnsanlar bunun önüne geçmek için ormanların artırılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapmaktadır.

Tıklayın: Hindistan’da 37 Yıldır Ağaç Dikerek Kendine Orman Yaratan Adam

Orman ve yeryüzü ilişkisi ile yeryüzünde yaşayan insanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca yaşanan doğal afetlerin bu sayede engellenmesi de sağlanabilir. Toprak kayması, erozyon gibi olumsuz durumların yaşanmaması için ağaçlandırılma büyük önem taşımaktadır. İnsanların bu amaçla yapmış olduğu çalışmalar sadece bireysel olarak değil, kurumsal olarak da sürmektedir. Çok geniş ve yaygın olan orman koruma örgütleri vardır. Ormanların korunması ve artırılması bu şekilde devam etmektedir. Yapılan çalışmalar ile ormanların yeryüzüne olan faydası artırılmaktadır. Ekosistem olarak orayı benimsemiş olan canlıların herhangi bir zarar görmeden yaşamları için çalışmalar sürmektedir.

İklim Değişiminden Ormanlar Nasıl Etkilenmektedir?

İklim değişiminden ormanların etkilenmesi; yağışların ve sıcaklığın normale göre değişmesinden kaynaklanmaktadır. Ormanların çeşitli bölgelerde çok yağış alması, çeşitli bölgelerde ise kuraklığın olması gibi durumlarla değişime uğraması söz konusudur. İklimde yaşanan farklılıklar tüm gezegeni etkilemişken, ormanların bu değişimden etkilenmemiş olması düşünülemez.

iklim değişikliği orman yangınları

Bunun en aza indirgenmesi için ise iklimin değişiminin önlemleri alınmalıdır. İklim değişikliği ve ormanlar konusu, ormanların her anlamda insan yaşamı için önemli olmasından kaynaklanarak, bu ilişkinin olumlu sonuçlanması açısından ele alınmaktadır. İklim değişimi yağışların oranlarının değişmesi şeklinde olduğundan, bu alandaki canlıların fazla su alması, alınan suyu tutamaması ya da hiç su alamayıp, kuruması ya da yok olması şeklinde sonuçlanacaktır.

Sadece ormandaki bitkilerin bu değişimden etkilenmesi değil, yaşayan canlıların, mikroorganizmaların dahi varlığı tehlike altındadır. Ormanların korunması için örgütlerle işbirliği içinde olarak, iklim değişiminden yaşanan etkinin daha az etki etmesi sağlanabilir. İnsanların ormanlara verdiği önemi göstermesi, ile hem beşeri olarak vermiş olduğu zararın önüne geçilmesi hem de bu alanların yaşamsal faaliyet için geleceğe aktarılması önemli olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın