Güneş Enerjisi Ve Rüzgar Enerjisi Sistemlerinin İklim İlişkisi

Yazan Ekolojist

Rüzgar ve Güneş enerjisi sistemleri, enerji üretimin de doğaya ve dünyaya ciddi zararlar veren yakıtların kullanımlarının rafa kaldırılması amacı ile keşfi yapılmış ham maddesi hiç tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle son dönemler de dünyanın küresel ısınma tehdidi ile başbaşa kalmasının tespitinin ardından büyük önem kazanan bu enerji kaynaklarının kullanımı, her alanda her geçen gün artmaktadır. Devlet teşvikleriyle ve hibe gibi desteklerle kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

 

Bu güvence ile artık yatırımcılar bu alanlarda yatırımlarını artırarak hem kendilerine maddi kazanç sağlamakta hem de temiz enerji üretimiyle doğa düzenine katkıda bulunmaktadır. Rüzgar enerjisi sisteminin kanatlarının dönmesi suretiyle oluşturduğu hava akımının yüksekler de bulunan sıcak hava ile yeryüzüne yakın soğuk hava kütlelerini harmanlaması suretiyle buharlaşmayı meydana getirerek çeşitli yağışlara neden olması, kurak ve yarı kurak bölgelerde ki iklim değişikliğine sebep olması ihtimali ile hem yatırımlar o bölgelere özendirilmiş hem de kurak arazilere hayat verebilmek amaçlanmıştır.

Dünya üzerinde çöl dediğimiz kurak alanların tenha ve aşırı sıcak olup bitki örtüsünden mahrum olması o alanlar üzerindeki insan yaşamını da zorlaştırmıştır. İnsanlar daha çok nemli ve sulak alanlara yerleşim yerleri kurarak bu alanlarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Günümüz de güneş enerjisi sistemi ve rüzgar enerji sistemlerinin bu kurak alanlarda kullanımının planlanması ile havayı harmanlayarak yağış oluşumunun önünün açılması ve bununla ilişkili olarakta bu bölgelerde bitki örtüsü meydana gelmesi sağlanarak zamanla çeşitlenip büyük alanlara yayılabilmektedir. Ayrıca bu kural, alanlardaki enerji üretiminin dünya çapında üretilen tüm enerjinin kat kat fazlası olabileceği de belirtilmektedir. Özellikle dünyanın en büyük çölü olarak kabul edilen sahra çölüne yönelimde, enerji üretiminde ki potansiyelinin yüksek olması etkili olmaktadır.

Bu konudaki araştırmalarını durmadan devam ettiren üniversitelerden olan İllinois Üniversitesi sahra çölünün güney kesimlerinde yağış oluşma faktörlerinin daha uygun olduğunu ortaya koymuştur. Fosil ve kimyasal yakıtlar kullanarak enerji üretiminden, yenilenebilir güneş ve rüzgar enerjisi üretimine geçişte iklim değişikliği üzerinde daha bir çok etki bulunmaktadır. Bunların biri de çevreye zarar vermeyen güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri kullanılarak sera gazı salınımının önüne geçilip ozon tabakasının tahribinin önlenmesi ve bu sayede küresel ısınma yavaşlatılarak buzulların erimesinin durdurulmasına ve her geçen gün ısınan yeryüzünün sıcak-soğuk denge düzeyine yakın bir noktada sabitlenmesinin sağlanmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile zararlı iklim değişikliklerinin yerine, yararlı iklim değişiklikleri ile yağış olmayan yerlerde yağış oluşumunu sağlamak bununla ilişkili olarak bitki örtüsü bulunmayan yerlerde bu yağış oluşumları kullanılarak bitkiler yetişmesini sağlamak daha kolay ve güzel olacaktır. Bu güzel tablo güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi sistemlerinin iklim ilişkisini gözler önüne sermektedir.

 

Güneş Ve Rüzgar Enerji Sistemleri Yatırımcılarının Yeni Gözdesi Sahra Çölü

Sahra çölü neredeyse yılın tamamını güneşli geçirmekte ve rüzgarlar da sık sık görülmektedir. Bu yüzden hammaddesi güneş ışınları ve rüzgar olan, güneş ve rüzgar enerji sistemleri yatırımcılarının yeni gözdesi sahra çölü olmuştur. Avrupa’nın en büyük 15 enerji ve finans şirketi de Desertec Sanayi Girişimi adı altında bu çöle güneş enerjisi sistemleri kurmak için yaklaşık 400 milyar euroluk yatırım kararı almıştır. Akdeniz’in dibinden hatları çekilecek kablolar ile bu çölde üretilecek elektrik Avrupa’ya taşınacaktır. Geleceğin bu yönde ki yatırım mekanı olma yönünde emin adımlarla ilerleyen sahra çölü, tüm bu yatırımlarla büyük enerji üretim tesisine dönüşerek kendi iklim tipine de olumlu katkıda bulunacaktır. Zaman sonra bu çölün de ikliminin değişmesi ve çeşitli bitki popülasyonlarının görülmesi artık imkansız olmayacaktır.

 

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın