Güneş Enerjisi Üretimi

güneş enerjisi üretimi
Yazan Ekolojist

Güneş enerjisi; kaynağı güneş olan, ısı ve ışık yolu ile vermiş olduğu enerjinin kullanılmasını sağlayan enerjidir diyebiliriz. Güneş, tarihsel süreçte insanların çeşitli alanlarda kullandığı bir kaynaktır. Ancak yaşanan gelişmeler Güneş’in aslında çok büyük bir enerji kaynağı olduğunu göstermiştir.

1370 W\mşiddeti olan Güneş enerjisi, kullanım alanının ve elde edilen enerjinin ne kadar fazla olabileceğinin kanıtıdır. Aynı zamanda Güneş’ten elde edilen enerji bitmeyecek bir enerjidir. Bunun için insanlar Güneş’i her zaman keşfetmeye ve ondan faydalanmaya çalışmıştır. Uzmanların yaptığı çalışmalar ile bu kaynağın çeşitli amaçlarla kullanımı sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar ile Güneş enerjisi nasıl çalışır sorusu cevaplanmaya çalışılmış ve mümkün olduğunca bu kaynağın faydalı bir hale gelmesi sağlanmıştır.

Güneş enerjisinin ısı ve ışık yoluyla soğurulmasının sağlanması, tutulan bu enerji kaynağının herhangi bir enerji kaynağına dönüşmesi için çeşitli uğraşlar söz konusu olmuştur. Güneş enerjisinin vermiş olduğu enerjinin atmosferden geçmesi, deniz seviyesinde soğurulması şeklinde araştırmalar yapılmıştır. En iyi şekilde faydalanmanın nasıl olacağı ve güneş enerjisinin nasıl kullanılabileceği yönünde gelişmeler yaşanmıştır. Güneş’ten gelen ışığın ve ısının tutulması ve sonrasında bunun kullanılması amacıyla çeşitli araçlar üretilmiştir. İlk olarak paneller, enerjinin tutulması amacıyla üretilmiştir. Sonrasında ise farklı işlevler üzerinden panellerin de gelişmesi söz konusu olmuştur. Üretilen PV panelleri, ilk olarak verimi düşük olan ancak iyi bir başlangıç olarak görülebilir.

Güneş Panellerinin Çalışması

Güneş’ten gelen ısı ve ışığın kullanılması için üretilmiş olan paneller, bu enerjinin kullanılabilmesini sağlamaktadır. Güneş ışığı; foton adı verilen küçük enerji panellerinden oluştuğundan, dünyaya her dakika gelen fotonlar sayesinde müthiş bir enerji kaynağına sahip olunduğu anlaşılmıştır. Bu enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi için paneller oluşturulmuştur. Güneş panelleri olarak adlandırılan, Güneş’ten gelen enerjiyi dönüştürmek amaçlı olarak oluşturulmuş fotovoltaik panaller, elektrik üretimi için kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi nasıl çalışır sorusunun cevabı; böylece foton ışınlarının, elektrik enerjisine dönüşümünün ne şekilde olacağının açıklanmasıyla cevaplanacaktır. Fotovoltaik panellerin çok fazla hücresi vardır ve bu solar hücrelerin üretimi; silikon adı verilen ve dünyada çokça bulunan elementlerden yapılmaktadır. Burada her bir hücre pozitif ve negatif katmanlardan oluşmaktadır. Yani aynı pillerdeki mantık söz konusudur. Güneşten gelen fotonlar, güneş panelinde oluşturulmuş olan bu hücrelerde tutulmaktadır. Emilen enerji, hücrelerin içinde açığa çıkan elektronların hareketini sağlamaktadır. Bu hareket elektronların panelin alt kısımlarına doğru geçmesini sağlar. Bu sayede bağlantı kablosunun dışına çıkması söz konusudur. Elektronların sağlamış olduğu bu akıma elektrik denmektedir. Yani güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, paneller sayesinde bu şekilde gerçekleşmektedir.

Fotovaltik sistemler bu şekilde Güneş’ten elde edilen enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi için kullanılmaktadır.

Güneş Enerjisinden Hangi Alanlarda Faydalanabiliriz?

Güneş enerjisinin bu şekilde elektrik enerjisine dönüşümü oldukça önemlidir. Çünkü gelişen ve büyüyen dünyada, nüfus arttıkça insanların birçok alandaki ihtiyacı da kat kat artmaktadır. Bunun için güneş enerjisinin kullanılması, hem büyük bir kaynak olmasından hem de tükenmeyen bir kaynak olmasından dolayı sürdürülebilir olacaktır. Bu kaynağı kullanmak için Güneş enerjisi nasıl çalışır sorusu cevaplanmış ve bu enerjinin kullanım alanlarına yayılması sağlanmıştır. Elektrik enerjisinin dönüşmesi ve sonrasında ısınma, hareket gibi çeşitli alanlarda kullanılması sağlanmıştır.

İlk olarak ısınma amacıyla kullanılmış olan bu enerji, sonrasında ihtiyaç duyulan her alana yayılmıştır. Gelişmelerin devam etmesi, yapılan çalışmaların sürüyor olması; bu enerji kaynağının kullanımının asla bitmeyeceğini göstermektedir.

Artan ihtiyaçların sağlanması için tükenmeyen bir kaynak insanlığın yararına olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın