Fosil Yakıt Enerjisinin Güneş Ve Rüzgar Enerjisi İle Mücadelesi

Yazan Ekolojist

Dünya’da yaklaşık olarak 7 milyar insan yaşamaktadır ve bu insanların temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların giderilmesi konusun da elektrik enerjisini çok fazla kullanmaktadırlar. Bu kullanım, doğal olarak insan nüfusu arttırkça artmakta ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılan yenilenemeyen enerji kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle gelişen teknoloji ile beraber artık yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmakta ve her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Finansal düşünce kuruluşu Carbon Trackerin raporuna göre enerji üretimin de kullanılan, yenilenemeyen enerji kaynakları içerisin de saydığımız fosil yakıtların talebi azalırken, gelişen teknoloji ile birlikte yaygınlaşan güneş ve rüzgar enerjilerine talep artacaktır.

Enerji üretim kaynağı, yenilenemeyen enerji kaynaklarından oluşan birçok şirket ve ülkenin ekonomik  durumları ciddi zararlar görecektir. Son iki asırdır sürekli kullanımı artarak ülke ekonomilerine ciddi katkılar sağlayan fosil yakıtlar, artık tahtını kaybetmeye başlamış ve 2020’li yıllarla beraber yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına devretmek zorunda kalacaktır. Günümüz de rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünde Çin Amerika Birleşik Devletlerini geçmiş durum da ve gelecek yıllarda dünyadaki enerji talebinin yarısına yakınını, Çin ve Hindistandan gelen talepler oluşturacaktır. Herhangi bir özendirici destek olmamasına rağmen yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının bu denli yaygınlaşıyor olmasıda hayli şaşırtıcıdır. Bu nedenle görülüyor ki fosil yakıt enerjisinin güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ile mücadelesi yakın gelecekte son bulacaktır.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yaygınlaşmasının En Çok Etkilediği Sektör

Günüzmüzde dünya piyasasında belki en önemli yere sahip sektör otomobil sektörüdür.  Resmi kaynaklara göre dünyadaki otomobil sayısı 1 milyona ulaşmış durumda. Uluslar arası enerji ajansının 2018 küresel elektrikli araç görünümü raporuna göre dünyada şuan 3 milyon 109 bin 50 adet elektrikli araç bulunmakta ve bunun yaklaşık 1 milyon adeti avrupada bulunmaktadır. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 55 artmıştır. Her geçen gün elektrikli araçların artması bu sektörde yenilenebilir enerji potansiyelinin hızla artmasını ortaya koymaktadır. Bu nedenle dünya genelin de 2018 yılı itibariyle elektrikli araçlara 90 milyon dolara varan yatırımlar yapılmıştır. Gelişen bu durumlar, günümüz de yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasının en çok etkilediği sektör olarak otomobil sektörünü işaret etmektedir.

Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki çağımızın en yeni ve en temiz enerji kaynağı güneş ve rüzgar enerjileri olacaktır. Bu bağlamda bu sektörlere yatırımlar hızlanmakta ve neredeyse her gün bu gelişmeler hakkında yeni raporlar sunulmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın