Çevre Koruma Haftasının Değerlendirilmesi

cevre koruma haftasi
Yazan Ekolojist

Denizler, nehirler, dağlar gibi doğal alanları da içine alarak yaşadığımız alanı korumaya yönelik bir hafta olan Çevre Koruma Haftası ne zaman? Bu hafta neden ve hangi duyarlılıklar sonucu ortaya çıkmış? Bu önemli haftayı nasıl değerlendirmeliyiz? Yazımızda bu sorulara cevap arayacağız.

1972 yılında İsviçre’nin başkenti Stokholm’de yapılan kongrede çevre sorunlarına ilişkin birçok panel düzenlenmiş ve giderek artan çevre sorunlarına karşı bilinci artırmak üzere 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Sadece bir gün olarak ilan edilmiş olması, çevre koruma haftası ne zaman sorusunu akıllara getirir.

Bugünün ilan edilmesinden 6 sene sonra ülkemizde kurulmuş olan Türkiye Çevre Sorunları Vakfı ve Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran haftasını Çevre Koruma Haftası olarak ilan etmiştir. 1978 yılında alınan bu karar ile birlikte çevre koruma haftası kapsamında, farklı illerde ve okullarda, çevre koruma haftası etkinlikleri düzenlenmeye başlanmıştır. Bu etkinlikler sırasında çevre koruma haftası ile ilgili yazı ve şiirler okunmakta, doğanın önemi çocuklardan yetişkinlere kadar her bireye tekrar hatırlatılmaktadır.

çevreyi tehdit eden unsurlar

Çevreyi Tehdit Eden Unsurlar

Çevremizi ve doğal yaşam kaynaklarını tehdit eden unsurların başında doğa kirliliği gelmektedir. Çevremiz, insanlarda dahil olmak üzere bütün mikro ve makro organizmaların yaşaması için gerekli olan fiziki koşulları sağlayan bir ekosistemdir.

Çevrenin doğal halinin bozularak kirlenmesi, tüm bu ekosistemde yaşayan canlıların hayatlarının olumsuz anlamda etkilenmesi anlamına gelmektedir. Doğa kirliliği ise hava, su ve toprak kirliliği olarak üç ana başlık altında toplanabilir.

Hava kirliliğinin sebepleri arasında hızla artan nüfus nedeniyle binaların ısıtılması için yakılan fosil yakıtlar, binaların artmasıyla birlikte yeşil alan sayılarının azalması, bilinçsizce inşa edilen fabrikalar, hızlı kentleşme, motorlu araçların hidrokarbon, karbon monoksit, azot oksit, kurşun oksit ve kükürt dioksit içeren gazlar yakmaları, tüm bu etkiler neticesinde gerçekleşen atmosferik olaylar gösterilebilir.

Doğa kirliliğinin bir diğer kategorisi olan su kirliliğinin sebepleri arasında ise, tarım faaliyetlerinde kullanılan ilaçların suda çözülemeyerek yıllarca kalabilmesi ve hatta zamanla toprak kirlenmesine yol açması, endüstride kullanılan soğutma suları, üretim işlemleri atıkları ve proses atık sudaki oksijeni azaltması, insan ve hayvandan kaynaklı birçok atığın yerleşim yerlerindeki sularla birleşmesi gösterilebilir.

Toprak kirliliğine bakıldığında ise taşkın, çığ ve erozyon felaketlerinin olması, arazilerin iklimden kaynaklı olarak çok yaş veya çorak kalması, toprağı tanımadan yapılan gübrelemeler veya aşırı gübreleme sistemleri en çok öne çıkan etmenler arasındadır.

Gürültü, çevre kirliliğine sebep olan fizyolojik ve psikolojik açıdan çokça negatif etkisi bulunan bir başka faktördür. Yapıların içinde yer alan mekanik, elektronik ve hayati faaliyetin sebep olduğu gürültüler; ulaşım, endüstri, inşaat, rekreasyon ve ticari alanların sebep olduğu gürültüler; yağmur, şimşek, su baskınları gibi doğal afetlerin sebep olduğu gürültüler, gürültü kirliliğine örnek olarak gösterilebilir.

Ekmek, su ve enerji israfı ise önüne geçilmesi gereken bir diğer çevre kirliliğidir.

Çevreyi Korumak için Yapılabilecekler

Çevreye karşı duyarlılığı vurgulayan kampanyaların hazırlanması ve tüm halka duyurulması, bu konudaki konferansların çoğaltılarak yaygınlaştırılması, yakın çevrenin elden geldiğince temiz tutulması, israftan kaçınılması, çöplerin toplanması, geri dönüşüme önem verilmesi, ağaç dikme çalışmalarının yaygınlaştırılması, küresel ısınma konusunda duyarlı olunması, yakıtların bilinçli seçilmesi çevreyi korumak için yapılabilecekler listesinde başta gelmektedir.

Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri

Çevreye duyarlı insanlardan ve özellikle çocuklardan çevre koruma haftası ne zaman sorusunu sıkça duyarız. Bunun nedeni bu hafta boyunca birçok etkinliğin düzenlenmesidir.

Çevre koruma haftası ülkemizde bulunan çoğu özel çevre koruma bölgelerinde, kamp alanlarında festivaller, kutlamalar, ağaç dikme etkinlikleri, resim sergileri gibi değişik aktiviteler ile kutlanmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın