Biyobozunur Malzeme Nedir?

Yazan Ekolojist

Biyobozunur, bir diğer deyişle “Biyolojik olarak parçalanabilir”, kelime anlamı olarak bakteriler veya mantarlar gibi mikroorganizmaların biyolojik (oksijenli veya oksijensiz) hareketiyle doğal ortamda özümsenirken, parçalanma (ayrışma) yeteneğini ifade eder. Bu sürecin ekolojik açıdan bir zararı yoktur.

Yiyecek ve bitkiler gibi bazı atıklar doğal olarak biyolojik olarak parçalanabilirken, bazı atıklar zararlı kimyasallara veya gazlara dönüşebilir.

Sorun şu ki, kullandığımız veya ürettiğimiz her şeye biyolojik olarak parçalanabilir denebilir çünkü sonunda her şey bozulur (organik atıklardan, ahşap çatal bıçak takımına, plastik ambalajlardan çelik ürünlere kadar). Elbette bu bozunma süreci çok uzun bir zaman alabilir. Bu nedenle, gıda etiketlerine “biyolojik olarak parçalanabilir” kelimesini koymak, daha çevreci alışveriş seçimleri yapmaya çalışan biri için çok da yararlı değildir.

Avrupa Komisyonu’na Göre Biyobozunur Atıkları Neler Kapsar?

Avrupa Komisyonu biyobozunur atıkları, bahçe ve park atıkları, evlerden, restoranlardan, yemek şirketlerinden ve perakende satış tesislerinden gelen yiyecek ve mutfak atıkları ve gıda işleme tesislerinden gelen benzer atıkları kapsayacak şekilde değerlendirmektedir. Ormancılık veya tarım artıkları, gübre, kanalizasyon çamuru veya doğal tekstil, kağıt veya işlenmiş ahşap gibi atıklar biyobozunur atık kapsamında değerlendirilmez. Ayrıca gıda üretiminin atık haline gelmeyen yan ürünleri de hariç tutulur.

Biyobozunur Atıkların Çevresel Etkileri

Katı atık sahalarında ayrışan atık, emisyon anında karbondioksitten 100-120 kat daha güçlü bir gaz olan zararlı metan üretir. Bu nedenle belediyelerin biyobozunur atıklarını azaltılması önemlidir.

Biyobozunur Plastik Nedir?

Biyobozunur plastik, mikroorganizmaların varlığına maruz kaldığında parçalanacak şekilde tasarlanmış plastiktir, genellikle doğal yan ürünlerden yapılır ve endüstriyel ortamlarda titizlikle kontrol edilen sıcaklık ve nem koşullarını takip eder. Biyobozunur ve kompostlanabilir plastiğin çoğu biyoplastik olarak adlandırılır ve genellikle fosil yakıtlardan ziyade bitkilerden (bambu veya şeker kamışı gibi) yapılır.

Bu biyoplastiklerin etkili bir şekilde biyolojik olarak parçalanabilmeleri ve endüstriyel kompostlama tesislerinde kullanılabilmeleri için kompostlanabilirliklerinin uluslararası standartlara göre onaylanması gerekir.

Okuyun: Plastiğe Alternatif Olarak Gösterilen “Biyoplastik” Gerçekten Göründüğü Kadar Masum mu?

Biyolojik bozunmaya ilişkin en tanınmış standartlardan biri Avrupa EN 13432’dir. NaturePlast’ın bu konudaki standartlarla ilgili literatür incelemesine göre, bir şeyin biyolojik olarak parçalanabilir olarak kabul edilebilmesi için bazı standartlara uyumlu olması gerekir:

1) Minimum uçuculuk oranı % 50 olmalıdır;
2) İlk kompostlaştırıldıktan 12 hafta sonra 2 mm’lik bir eleğin üzerinde başlangıç ​​ağırlığının en az% 10’unu parçalayabilmelidir;
3) 6 aya kadar en az %90 oranında biyolojik olarak parçalanmış olması gereklidir;
4) Ayrıca, OCDE 208’e göre, toksisite söz konusu olduğunda, elde edilen kompostun karşılık gelen referans komposta göre en az % 90 performans göstermesi gerekir.

Günümüzde biyobozunur maddeler çevrede oluşturdukları zararlardan dolayı seçim konusu olmuş ve gelişmelerinden dolayı pek çok çalışmalar başlanmıştır. Çevre dostu olan ürünler bu teknoloji ile üretilmiştir. Oldukça sık olarak karşımıza çıkan ve günümüzde de yer bulan ambalaj ürünlerinde çevre dostu uygulamalara ihtiyaç duyulması bu sektörde biyobozunur polimerlerin sık kullanımına sebep olmaktadır.

Sıcağa dayanıklı olan laktik asit polimeri bu grup içerisinde PLA denilen yüksek direnci olan ve petrol barındırmayan bir ambalaj malzemesi olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca biyobozunur polimerleri ilaç ve tarım gibi sektörleri de kapsar. Ester, amit ve eter grupları içeren Biyobozunur polimerleri, yenilenebilir hammadde ve geleneksel petrol bazlı olarak ikiye ayrılır.

Oxo-biyobozunur plastik, petrol esaslıdır ve içerisinde katkı maddeleri eklenebilir. Nişasta biyobozunur plastiğin hammaddesidir. Çözünmeyi hızlandırmak için ise Oxo-biyobozunur maddelerin içerisine katkılarda bulunulur. Belirli bir süre sonra ise bu doğrultuda ufalanmaya başlar.

Hammadde Kaynağına Göre Biyobozunur Plastikler

 • Nişasta bazlı
 • Selülöz bazlı
 •  Kimyasal sentez yoluyla elde edilen
 •  Bakteriler tarafından üretilen
 • Petrol kaynaklı olanlar olarak gruplandırılabilir.

Biyobozunma Faktörleri

Biyobozunma malzemeleri ve bozulma faktörleri;

 • Nem miktarı; Sulu ortam ve Kuru ortam olarak sınıflandırılır.
 •  Oksijen varlığı; Aerobik ve anaerobikdir.
 • Sıcaklık; Endüstriyel kompostlamada yüksek ve toprak ve suda ortam sıcaklığında
 • Mikrobiyolojinin türü; Bakteri, mantar vb
 • Mikrobiyolojinin yoğunluğu;  Endüstriyel kompostlamada ve açık arıtmada yüksek, toprak ve suda düşük
 • Tuz Konsantrasyonu

Biyobozunur Plastiklerle İlgili Bilimsel Veriler

Biyobozunur polimerlerin kullanım alanları ve bilimsel verileri şu şekilde sıralanabilir;

 •  Sertifika kurumları
 • JBA’nın 2005 yılında  organiz ettiği Çin, İtalya, Hindistan, ABD, İsveç ve Belçika labarotuvarlarının katıldığı testler
 • Avrupa projeleri; Biopack, Forbioplast, Hydrus
 • Bilimsel makaleler

Sonuç olarak biyobozunur malzemeler karbon emisyonlarını, yenilenebilir kaynaklardan oluştuğu için azaltır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi