Yeşil İklim Fonu’ndan İklim Değişikliği ile Mücadele Stratejileri

Yazan Ekolojist

İklim değişikliği, dünyamız üzerinde karbon salınımı sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Her geçen gün artan üretim ile birlikte, hem değişen iklim koşullarına dayanıklı hem de ortaya çıkan olumsuz etkileri azaltıcı projeler hayata geçirilmektedir. Bu konuda çalışan uluslararası bir kuruluş olan Yeşil İklim Fonu, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere finansal kaynak aktarımında rol oynamaktadır. En son 01 Mart 2018 tarihinde Güney Kore’nin Songdo isimli şehrinde düzenlenen Yeşil İklim Fonu’nun (GCF) 19. kurul toplantısında 23 adet projeye yaklaşık 1 milyar dolarlık fon sağlanması kararlaştırıldı.

İklim Değişikliğine Dayanıklılık

İklim değişikliği ile mücadele etmek için kullanılan birçok strateji vardır. Enerji verimliliği, geri dönüşüm, yeşil enerji ya da alternatif enerji kavramları aşina olduğumuz kavramlardır. Bu stratejilerin yanında, içinde bulunduğumuz sosyo-ekolojik sistemin, iklim değişikliklerinden daha az etkilenmesi, ilerde oluşabilecek başka değişikliklere uyum sağlayabilmesi ve kendini yenileyebilmesi adına toplumun her kesiminde yürütülebilen projeler de bulunmaktadır. Bu projeler sosyal, ekonomik, teknolojik ve politik olarak birden çok faktörün eşgüdümü ile gerçekleştirilmektedir. Temel amaç iklim değişikliklerine dayanıklı olmak ve iklim değişikliği etkilerini en aza indirerek kendini yenileyebilen sistemler kurmaktır.

Zayıf Noktalar

Enerji verimliliğinin yanında özellikle tarım, su ve yerel-toplulukların iklim değişikliğine dayanıklılıklarını artırma projelerinin öne çıktığı Yeşil İklim Fonu’nun (GCF) 19. kurul toplantısında, projelerin ortak noktalarından bir tanesinin de, iklim değişikliği etkilerine karşı sistemlerin zayıf noktalarını tespit ederek çözümler sunmak olduğu söylenebilir. İklim değişikliğine karşı olan dayanıklılığı artırmayı hedefleyen bu projelerde, hükümetlerin, düzenleyici ve denetleyici kurumların, iklim değişikliğine yönelik daha etkin ve kalıcı çözümler üretmesi ve çevresel etkileşimlerin işleyişinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan alt yapılar hedeflenmektedir. Sistemlerin zayıf noktalarının tespit edilmesinde önemli etkenlerden bir tanesinin de önleyici faaliyetler olduğu ortaya çıkmıştır. Bir olay olduktan sonra olayın etkilerini gidermek yerine, daha olay olmadan muhtemel sebepleri elimine etmek, iklim değişikliğine dayanıklılık politikalarında önemli bir yer tutmaktadır.

Bir sonraki Yeşil İklim Fonu kurul toplantısının 1-4 Temmuz 2018 tarihleri arasında yine Songdo şehrinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın