Yenilenebilir Enerji Kullanımında Portekiz’den Yeni Dönem

Yazan Ekolojist

Portekiz Yenilenebilir Enerji Birliği Mart 2018’de yenilenebilir enerji üretiminin Portekiz’in aylık elektrik tüketimini aştığı bilgisini paylaştı. Portekiz’de mart ayında 4.812 GWh’lık yenilenebilir enerji üretimi gerçekleşti. Aynı ayın elektrik tüketimi ise 4.647 olarak gerçekleşti. Bu şekilde tarihte bir ilk yaşanarak yenilenebilir enerji kaynakları ile bir ülkenin elektrik enerji ihtiyacının tamamı karşılanmış oldu. Bir önceki adım Şubat 2014’te yenilenebilir elektriğin tüketimin %99’unu karşılaması ile yine Portkiz’de gerçekleşmişti. Avrupa’da Danimarka genel tüketimde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı Danimarka’da %42,  İspanya’da %20 ve İngiltere’de ise %11 civarında seyretmekte.

Portekiz’de Yenilenebilir Enerji Politakası Değişiyor

Yenilenebilir enerji üretiminde başta hidroelektrik, güneş ve rüzgar gücünü kullanan Portekiz bu sayede çevreci bir enerji kullanım örneği olma yolunda güçlü örnek oluşturdu. Sadece Mart ayındaki başarıları ile 2 milyon tona yakın karbondioksit emisyonu azalması sağlandı. Ayrıca enerji fazlasının ihracı ile ülke ekonomisi de olumlu etkilenmiş oldu.

Yenilenebilir enerjide üretimin artışı ile Portekizde tüketici fiyatları geriledi. Bu sayede 2017’nin aynı dönemine göre elektrik birim fiyatına tüketici daha az bedel ödeyerek tasarruf etmiş oldu.

Uzmanlar bir sonraki adımın Portekiz‘in tüm yıl boyunca temiz enerji kullanmasını sağlayacak derecede bir üretim başarısını öngörüyorlar. Avrupa’daki temiz enerji kullanımı anlaşma çerçevelerince karbon üretiminin nötrleşmesi yönünde kabul edilmişti. Portekiz’in bu hedefi 2050 yılına kadar başarması ön görülmekte.

Portekiz’in bu başarısından sonra diğer Avrupa ülkeleri de hedeflerini açıklamaya başladılar. Almanya 2050’ye kadar temiz enerji kaynaklarını kullanarak enerji tüketiminin %80’ini karşılamayı hedefliyor. İsveç ise 2045 yılına kadar sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi planlıyor.

Türkiye’de bulunduğu jeolojik konum itibarıyla güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal kaynak zengini bir ülke. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde su gücünün %90’ından istifade edilmesi planlanmakta. Ayrıca yapılan çalışmalarda rüzgar hızı olarak Marmara Bölgesi en potansiyel alan olarak ölçümlendi. Yine Maden Teknik Arama kurumunun raporuna göre ülkemizde su sıcaklığı 100 dereceyi aşan 600 civarı termal kaynak bulunmakta. Özellikle son dönemde güneş enerjisi panellerinin yaygınlaştığı görülmekle birlikte yapılan çalışmalarda yıllık ortalama güneş enerjisi üretimi 1315kWh/ metrekare olarak saptanmıştır.

 

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın