Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yazan Ekolojist

Yenilenebilir enerji, başka bir deyişle sürdürülebilir enerji, kullandıkça tüketilebilen bir kaynağa bağlı olmaksızın, sürekli kullanılabilen bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynağı ise bu enerji türünün elde edildiği kaynaklara verilen addır. ‘’Sürdürülebilir enerji kaynakları nelerdir?’’ sorusunu yanıtlayacak olursak, bu sorunun yanıtını Güneş Enerjisi, Dalga Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyokütle Enerjisi, Hidrolik Enerji ve Hidrojen Enerjisi şeklinde verebiliriz.

Güneş Enerjisi adı üzerinde Güneş’ten, Rüzgar Enerjisi de Rüzgar’dan elde edilir. Dalga enerjisi Okyanus ve Deniz’lerden, Biyokütle Enerjisi biyolojik artıklardan, Jeotermal Enerji yer altı sularından, Hidrolik Enerji nehirlerden ve Hidrojen Enerjisi ise su ve hidroksitlerden elde edilmektedir.

Tüketim Toplumu için Şart

Yenilenebilir Enerji, içerisinde bulunduğumuz tüketim toplumunun olmazsa olmazı konumunda bulunmaktadır. Zira sürekli tüketen fakat ürettiğiyle çevreye yarardan çok zarar veren bir toplumun bu tüketim süreci, böyle bir gidişat içerisinde fazla ayakta kalamayacak ve yakın gelecekte yok olacaktır. Bu yüzden de yenilenebilir enerji kaynakların önemi oldukça büyüktür. Ayrıca yenilenemez enerjilerin(kömür, petrol vs.) çevrede bıraktığı zarar göz önünde bulundurulduğu zaman yenilenebilir enerji kaynaklarının ne denli faydalı olabileceği çok net anlaşılmaktadır.

Sürdürülebilir Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları

Yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları konusuna gelecek olursak, bu konuyu her bir enerji kaynağını ayrı ayrı inceleyerek detaylandırmak ve bu konuya açıklık getirmek çok daha faydalı olacaktır.

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi, kullanım ve kurulum açısından oldukça ekonomiktir ve çevreye hiçbir zararı yoktur. Ancak enerji üretimi açısından verimliği düşüktür ve düzenli bir üretimi yoktur. Yani üretimi yükselip alçalabilmektedir. Hatta bazı durumlarda kesilebilir. Bu yüzden küçük ve orta işletmeler ile tüketiciler için önerilmez.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi dünya çapında fayda sağlayabilecek bir enerji türüdür. Dış bağımlılık gerektirmez ve sürekli enerji üretimi sağlar. Ayrıca maliyeti de gün geçtikçe düşmektedir. Ancak rüzgar tribünlerinin kurulabilmesi için oldukça geniş alanlara ihtiyaç vardır ve verimi de düşüktür.

Hidrolik Enerji

Hidrolik Enerji acil bir durumda yüksek miktarlarda enerji sağlayabilir ve anında devre dışı bırakılabilmektedir. Ayrıca sulama işlemleri için de kullanılabilmektedir. Ancak kurulum süreci çok uzundur ve yatırım maliyeti de yüksektir. Üstelik deprem gibi afet durumlarında sel riski de barındırmaktadır.

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji çok yüksek bir verimliliğe sahiptir ve yatırım maliyeti de oldukça düşüktür. Ancak zararlı maddelerin yüzeye çıkmasına neden olabilir ve kirlilik yaratabilir.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle Enerjisi hemen hemen her alanda kullanılabilmektedir ve ortalama bir sıcaklık ile düşük ışık altında oldukça verimli bir şekilde enerji üretimi sağlayabilmektedir. Ancak oldukça yüksek miktarlarda su ihtiyacı bulunmaktadır.

Dalga Enerjisi

Dalga Enerjisi, kıyıların yüksek dalgalardan korunabilmesini sağladığı gibi enerji ihtiyacını da giderebilmektedir. Ancak hava koşullarının değişmesinden çok çabuk etkilenir ve enerji üretimi durabilir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın