Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Gelecek Nesillere İyi Bir Miras Bırakın

yenilenebilir rüzgar enerjisi
Yazan Ekolojist

Yenilenebilir rüzgar enerjisi hakkında bilgi vermeden önce, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimden bahsetmek yerinde olacaktır.Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili dünya çapında büyük gelişmeler, oldukça güzel projeler gündeme gelmektedir. Sadece enerji alanında değil tüm alanlarda doğa dostu uygulamalara geçildiği de bir gerçektir.

Dünyamız giderek yaşlanmakta ve mevcut kaynaklar da giderek tükenmektedir. Özellikle enerji alanında tüketimimiz, hem artan dünya nüfüs hemde teknolojik gelişmeler ışığında giderek artan bir eğilim göstermektedir. Bu durumda da mevcut kaynaklarımız ihtiyacı karşılamada zorlanır hale gelmiştir. Mevcut kullanılan enerji kaynakları olan petrol, kömür doğalgaz gibi kaynaklar yenilenebilir kaynaklar olmadıkları için zamanla tükenmeleri ya da azalmalarına bağlı fiyatlarında aşırı artışlar öngörülmektedir.

Tıklayın: Yenilenebilir Enerji Nedir?

Aynı zamanda bu kaynaklar, doğa dostu uygulamalardan uzak, zamanla çevreye ve tüm canlılara zarar verebilecek boyutları da barındırmaktadır. Bu yüzden dünya üzerinde bir çok ülkede yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir çok çalışma yapılmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda çok daha kararlıdırlar ve bu uygulamalara çok büyük önem vermektedirler. Gelişmiş ülkeler doğa dostu uygulamalara da ayrı bir önem vermekte, bunu doğaya bir borç olarak görmekte ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliği konusunda son derece bilinçli davranmaktadırlar.

Yenilenebilir Rüzgar Enerjisi Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en çok kullanılan ve hayata geçirilen başarılı projelerde en çok adı geçen, güneş ve rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürmektir. Güneş enerjisinde, adından da anlaşılacağı gibi güneş ışığından yararlanılmakta ve güneş enerji panelleri ile güneş enerjisi elektriğe dönüştürülmektedir.

Rüzgar enerjisi ise havanın içinde çok hızlı hareket eden moleküllerden yararlanılarak elde edilmektedir. Rüzgar enerjisi sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi ile birlikte oluşan kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile elde edilmektedir. Bunun için rüzgar türbinleri kullanılmaktadır. Rüzgar türbinlerinin de farklı çeşitleri bulunmakta ve bunlar ihtiyaca göre uygun olan seçilerek kullanılmaktadır.

yenilenebilir rüzgar enerjisi

Yenilenebilir rüzgar enerjisi bir çok alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Hatta rüzgar enerjisi kişisel alanlarda da kişiye özel olarak kullanılabilmektedir. Özellikle son dönemde hayata geçirilen lüks villa projelerinde, her villaya ait özel rüzgar enerji türbinleri kurulup bu sayede her villanın kendi elektriğini üretmesi hatta fazlasını da enerji dağıtım şirketlerine belirlenmiş tarifeler üzerinden satabilmesi sağlanmaktadır.

Rüzgar türbinlerinin lisanslı olma zorunluluğunun yasal olarak ortadan kalkması ile birlikte özel meskenlere yani villa, küçük site ya da apartmanlar için kendi elektriğini üretecek bir sistem kurmak mümkün olmaktadır.

Yenilenebilir Rüzgar Enerjisi Kullanım Gerekliliği

Yenilenebilir rüzgar enerjisi hayatımızın her aşamasında, gerek sanayide gerekse kişisel kullanımda elektrik üretiminde devrim niteliğinde uygulamalara sahiptir demek yanlış olmayacaktır. Çevreye zarar vermeden doğa dostu uygulama şekli ve elektriği yenilenebilir bir kaynak olan rüzgar yani havadan alması sebebi ile de kıt kaynak kavramından kurtulmaya vesile olması yönünde de oldukça önemli bir uygulamadır.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak yaşayan her canlının aslında ilk görevidir. Oysa insanoğlu kaynakları hoyratça kullandığı için kendisinden sonraki nesillere kaynak aktarımında oldukça büyük sıkıntı yaşanmaktadır.

Bu bağlamda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek yeni nesillere bırakılacak en güzel miraslardan bir tanesi olarak da görülebilmektedir. Yenilenebilir rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin birlikte kullanımı ile de hibrit sistemler geliştirilmiştir.

Hibrit sistemlerin kuruluşu daha maliyetli olmasına rağmen oldukça avantajlı bir uygulamadır. Hibrit sistemler ile yılın her döneminde verimli bir şekilde elektrik üretimi sağlanabilmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi