Uluslararası Yenilenebilir Enerji Hedefleri Nelerdir?

Yazan Ekolojist

İçinde yaşadığımız doğal çevre ekosistemi oluşturmaktadır. Ekosistem, canlı ve cansız varlıkların etkileşimleriyle ekolojik bir denge içerisinde süregelmiştir. Fakat artık sizlerin de malumu olduğu üzere bu denge bozulmaya başlamıştır. Bu bozulmanın en büyük kaynağı ne yazık ki insanoğludur. Nüfus artışı, çok fazla kimyasal kullanılması, enerji kaynaklarının bilinçsizce harcanması, yeşil alanların azalması ve çevre kirliliği gibi unsurlar doğal dengeyi sarsmakta ve bu durum kaygı verici bir hal almaktadır. Özellikle enerji kaynaklarının tükenebileceği gerçeği kaygının ötesinde, korkunç bir durumdur. Örneğin elektriksiz bir gün geçirdiğinizi düşünebiliyor musunuz? Düşünmek bile istemediğinizi biliyoruz. Peki bu acı gerçekler karşısında nasıl bir çözüm yolu izlemeliyiz? Bilim insanları bu soru karşısında bizi “yenilenebilir enerji”ye yöneltmektedir.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğadan elde edilebilen enerjidir ve yok olmayarak yine doğal bir şekilde kendini yenileyebilir. Yabancı kaynaklarda “renewable energy” olarak anılan yenilenebilir enerji, doğal bir şekilde yenilendiği için karbon salınımı yapmadığı için çevreye zarar vermez. Ayrıca ülke ekonomisini ve dış politikayı olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü yenilenebilir enerji sayesinde hem ihracatın sebep olduğu pahalılık ortadan kalkar hem de dış ülkelere olan muhtaçlık/bağımlılık azalır. Böylece daha yerli ve milli, daha ucuz ve daha sağlıklı enerji üretimi yapılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

  • Güneş Enerjisi      (Güneş’ten elde edilir)
  • Rüzgar Enerjisi     (Rüzgardan elde edilir)
  • Hidrolik Enerji       (Akarsu ve nehirlerden elde edilir)
  • Jeotermal Enerji   (Yeraltı sularından elde edilir)
  • Biyokütle Enerjisi  (Biyolojik atıklardan elde edilir)
  • Dalga Enerjisi       (Okyanus ve denizlerden elde edilir)
  • Hidrojen Enerjisi   (Su ve hidroksitlerden elde edilir)

Görüldüğü gibi yenilenebilir enerji kaynağı oldukça çeşitlidir. Kolay bulunması, ekonomiye olan katkısı ve gün geçtikçe talebin artıyor oluşu kişi ve kurumları yenilenebilir enerji konusunda harekete geçirmiştir ve bu konu uluslararası önem kazanmıştır.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Fosil yakıt kaynağı olmayan ya da sınırlı olan ülkeler (ABD, Çin, Japonya, Hindistan gibi) tarafından, yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli yatırımlar yapılmaktadır. Özellikle Çin, bu konuda göze çarpan önemli bir isimdir. Türkiye’de de “IRENEC” (İnternational Renewable Energy and Environment Conference-Uluslararsı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Konferansı) adı altında uluslararası konferanslar düzenlenerek yenilenebilir enerjinin geleceği hakkında bildiriler sunulmakta, projeler hakkında işbirliği sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye, coğrafi özellikleri sayesinde yenilenebilir enerji üretmek için yeterli kaynağa sahiptir ve bu kaynakları değerlendirmek adına yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Türkiye’de ve dünyada yapılan bu atılımlar hepimiz için umut verici gözüküyor.

 

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın