Uluslararası Çevre Politikaları Neden Önemli ?

uluslararası çevre politikaları
Yazan Ekolojist

Dünyamızın küreselleşmeye başlamasıyla çevreyi tahrip edecek bir çok unsur karşımıza çıkmaya başlıyor.

Günümüzde teknolojik aletlerin artmasıyla, insanların tüketim ihtiyacının artması doğru orantılı şekilde ilerlemektedir. Bunların öncelikli sebebi olarak küreselleşen dünya gösterilebilir. Dünyamızın küreselleşmesiyle bir çok savaş daha yıkıcı hale gelebilmektedir. Ayrıca artan insan ihtiyaçları çevreye ve tüm canlılara zararlı bir hale gelebilmektedir.

Çevre , insanların ve diğer tüm canlıların bir arada yaşadıklar, sosyal, kültürel, ekonomik, fizyolojik ilişki içinde bulundukları ortama denmektedir. Sağlıklı bir yaşantı için tabiki sağlıklı bir çevre gerekmektedir. Çevre, tüm canlıların üremesi, beslenmesi en önemlisi de yaşayabilmesi açısından önemlidir.

Çevre kirliliği, insanların ortaya çıkardığı dolaylı ya da dolaysız zararlardan meydana gelmektedir. Çevre kirliliğinin ortaya çıkması ve artması Dünyamızın küreselleşmesiyle yakından ilişki içindedir. Bugün global dünya içerisinde teknoloji, ekonomi, kültür, tarım, endüstri gibi pek çok alan küreselleşmeye başlamıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte savaşların yıkıcılığı ve tahribatı artmaya başladı. Eski zamanlarda yapılan savaşlar ile günümüzde yapılacak bir savaş aynı değildir. Bu yıkıcı savaşlar çevre üzerinde fazlasıyla olumsuz etki yaratacaktır.

Çevre kirliliği; hava kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği, görüntü kirliliği şeklinde dört başlıkta toplanabilir. Çevrenin öneminin ne kadar büyük olduğundan bahsettik, bu yüzden bir çok uluslararası kuruluş ve devletler tarafından çevre kirliliğine karşı önlemler alınmaktadır. Çevre hakkı insanların tabii haklarından biridir. İlk olarak çevre hakkı sağlık hakkının içerisinde yer almaktaydı. Daha sonra 1960’lı yıllara gelindiğinde Birleşmiş Milletlerin yayınladığı belgelerde yer almaya başlamıştır. Çevre kirliliği sorunun küresel olması nedeniyle çözümüne yönelik arayışlarda küresel hale gelmektedir.

Çevre kirliliği özellikle 3.Dünya ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülkeyi tehdit altına alıyor. Çevre kirliliği artık günümüzde iyice artmaya başladıkça çözüm arayışları da hız kazanmaya başlamıştır.

uluslararası çevre politikaları

Çevre sorunları adına ilk önemli adım bilindiği üzere 1972 yılında Stockholm’de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda atılmıştır. Geleceğimize yönelik bu önemli konferansta çevre kirliliğine sebep olan veya olacak olan sebepler belirlenip çözüm odaklı arayışlar içerisine girilmiştir. Fakat bunun gibi bir çok çabaya karşılık biz insanlar doğrudan ya da dolaylı olarak çevreye zarar vererek geleceğimizi yok etmekteyiz.

Birleşmiş Milletler çevre sorununun çözümü adına yayınladığı ”Ortak Geleceğimiz” adlı raporda, uluslararası işbirliği ve çaba ile çevre sorunlarını en aza indirgemeyi amaç edinmiştir.

Peki Uluslararası çevre politikaları neden önemli ? Çünkü dünya üzerinde insanlığın ve tüm canlıların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmesi bir çok nedene bağlı olduğu gibi çevre politikalarına da bağlıdır. Aksi taktirde yok olan çevre için bir şeyler yapılmazsa tüm canlılar yok olmaya başlayacaktır.

Uluslararası Çevre Politikaları Neden Önemli ?

Dünyamız bir ekosistem içinde düzenle varlığını sürdüren bir çok canlıyı içinde barındırmaktadır. Ekosistem o kadar harika bir işleyişe sahiptir ki, hiçbir sorunla karşılaşmamızı sağlar. Fakat çevre kirliliği, küresel ısınma gibi Dünyanın tümünü etkileyen ciddi problemler ortaya çıktıkça ekosistemin işleyişi bozulmaktadır.

Politika, amaçlara ulaşabilmek için planlı şekilde yapılmış, yol gösterici kurallara denmektedir. Bu açıdan çevre politikalarının önemi elbette büyüktür. Fakat çevre politikası her devletin yapısı ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca çevre sorunları küresel bir hal aldığı için çevre politikalarının da küresel hale gelmesi zorunluluk olmuştur. Küresel çevre politikaları, sorunlara ilişkin olmalıdır.

Amerika başta olmak üzere bir çok Avrupa devleti de çevre politikaları uygulamaktadır. Ayrıca bu konu ile ilgili çalışan Bileşmiş Milletlere bağlı pek çok uzman kuruluş da vardır. Bu uzman kuruluşlar, çevre politikaları yaparak çevre sorunlarına ilişkin çözüm yolları aramaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın