Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanımı ve Potansiyel Değeri

türkiye güneş enerjisi potansiyeli
Yazan Ekolojist

Türkiye güneş enerjisi haritası incelendiğinde, tüm canlılar için temel enerji kaynağı olan güneşten endüstriyel olarak da fazlasıyla verim alabileceğimiz görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre güneşin enerjisi önümüzdeki 5 milyar yıl daha aynı şekilde devam edecektir. Bu da insanoğlu için güneşin vazgeçilmez ve en sürdürülebilir kaynaklardan biri olduğunu göstermektedir.

Türkiye güneş enerjisi haritası incelendiğinde ülkemizde toplam 1644 güneş enerji santralinin bulunduğu görülmektedir. Ülkemizde bulunan tüm santrallerin toplam enerji gücü ise 1,362,60 MW’dir. 2016 yılı ölçümleri incelendiğinde ise Türkiye’deki tüm santrallerin 1.020.000.000 kilovatsaat elektrik üretimi yaptığı görülmektedir.

fotovolatik güneş paneli

Fotovolatik Güneş Paneli

Güneş Enerji Santral Çeşitleri

Güneş Enerji Santral çeşitleri iki tür çeşitlilik göstermektedir: fotovoltaik sistem ve termal sistem. Fotovoltaik sistemde güneşten alınan radyasyon, paneller kullanılarak enerjiye çevrilmektedir. Sonrasında uygun cihazlarla enerji tekrar kullanılabilir hale getirilir. Termal sistemlerde ise özel aynalar yardımıyla güneş ışınları belirli noktalara yansıtılarak yağ, su vs. gibi sıvılar ısıtılarak kinetik enerji mekanik enerjiye çevrilmektedir. Türkiye güneş enerjisi haritası incelendiğinde ülkemizde her iki türde de güneş enerji santrali olduğu görülmektedir.

termal güneş paneli

Termal Güneş Paneli

Türkiye’de Güneş Enerjisi Bölgeleri

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin 2013 yılı verilerine göre ülkemizdeki senelik elektrik tüketimi 225 milyar 337 milyon kilovasaat olarak tespit edilmiştir. Bu elektiriğin nasıl karşılandığına dair verilere bakıldığında ise %22,8’i hidrolik enerji kaynakları, %18,9’u yerli kömür kaynağı, %2,6’sı yenilenebilir ve atık enerji kaynağı, %9,9’u ithal kömür kaynağı, %0,4’ü petrol ve %45,4’ doğalgaz kaynağı ile karşılandığı görülmektedir.

Türkiye’nin bölgeleri değerlendirildiğinde ülkemizde yıl bazında en fazla güneş alan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Güneş enerjisi üretiminde en verimli ikinci bölge ise Akdeniz Bölgesi’dir. Türkiye’de güneş enerjisi santral sayılarının elverişli bölgelerde yoğun olarak artırılması mümkündür.

Güneş enerjisi üretimi açısından en önemli gelişme Epc firması Tekno Ray Solar’ın 430 bin m2’lik bir alana kurduğu Konya Kızılören Güneş Enerji Santrali’nin açılması olmuştur. Kurulan enerji sisteminin yıllık toplam 30.730.000 kWh enerji üretmesi planlanmaktadır.

Türkiye’nin Yıllık Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye’de illere göre güneşlenme süreleri incelendiğinde en az güneş alan ayların Haziran ve Aralık ayları olduğu görülmektedir. İllere göre güneş ışınım değerleri göz önünde bulundurulduğunda Karadeniz bölgesi dışında yılda birim metre kareden 1.100 kWh’lik enerji üretilebileceği gözlemlenmektedir.

Türkiye’de yıllık toplam güneşli saat miktarı ise 2.640 saattir.

Güneydoğu bölgesinde toplam ortalama güneş enerjisi yılda 1.460 kWh/m2 iken senede ortalama güneşlenme süresi 2.993 saattir. Akdeniz bölgesinde toplam ortalama güneş enerjisi yılda 1.390 kWh/m2 iken senede ortalama güneşlenme süresi 2.956 saattir. Doğu Anadolu bölgesinde toplam ortalama güneş enerjisi yılda 1.365 kWh/m2 iken senede ortalama güneşlenme süresi 2.664 saattir. İç Anadolu ise bölgesinde toplam ortalama güneş enerjisi yılda 1.314 kWh/m2 iken senede ortalama güneşlenme süresi 2.628 saattir.

türkiye yıllık güneş enerjisi potansiyeli

Ege bölgesinde toplam ortalama güneş enerjisi yılda 1.304 kWh/m2 iken senede ortalama güneşlenme süresi 2.738 saattir. Marmara bölgesinde ise toplam ortalama güneş enerjisi yılda 1.168 kWh/m2 iken senede ortalama güneşlenme süresi 2.409 saattir. Karadeniz bölgesinde toplam ortalama güneş enerjisi yılda 1.120 kWh/m2 iken senede ortalama güneşlenme süresi 1.971 saattir. Ancak, Türkiye enerji üretimi potansiyelinin bu verilerin çok daha üzerinde olduğu düşünülmektedir.

Ülkemizde Devrede Olan En Önemli Güneş Enerji Santralleri

Türkiye Güneş Enerjisi haritası incelendiğinde Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali, Konya Karatay Kızılören GES, Derinkuyu Güneş Enerjisi Santrali, Makascı Mühendislik GES ve Astor enerji Bozova GES’in üretim açısından en verimli santraller olduğu görülmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın