Tür Koruma Eylem Planları Hazırlandı

Yazan Ekolojist

2013 yılında TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün başlattığı Tür Koruma Eylem Planları geliştirilmeye ve uygulanmaya devam ediyor. Bakanlığın amacı 2023 yılına kadar her yıl 10 yeni türü plana eklemek ve bu türleri korumak.

Tür Koruma ve Eylem Planı Nedir?

Tür koruma ve eylem planı; bir canlı türünün bugünkü durumunu, varlığına ilişkin risk faktörlerini, popülasyonunun nasıl korunabileceği ve arttırılabileceğini, gelecekte bu türün durumun ne olacağını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan plandır. Bütün bunlar belirlendikten sonra konunun uzmanları bu türe ilişkin beş yıllık faaliyet planları oluşturmaktadır. Bu planlarda nesli tükenmekte olan canlı türleri öncelikli olarak ele alınır.

Bakanlık Bugüne Kadar Bu Konuda Ne Gibi Çalışmalar Yaptı?

Bakanlık hazırlanan tür koruma eylem planları çerçevesinde öncelikle değerlendirmeler yapmış, gerekli gördüğü konularda ilgili kişilere eğitimler vermiştir. Tüm bu hazırlıkların sonucunda 2017 yılının sonuna kadar tam altmış tür hakkında planlar yapılmış durumdadır.

Bugüne kadar Eber Sarısı (Afyonkarahisar), Baskil Lalesi (Elazığ), Akzambak (İzmir), Dağ Horozu (Trabzon), Sümbül (Kahramanmaraş), Çizgili Sırtlan (Şanlıurfa), Samsun Madımağı (Samsun), Hopa Engereği (Artvin), Sakallı Yarasa (Rize) gibi birçok farklı bu planlarla koruma altına alındı. Her ildeki özel türler için tek tek hazırlanan bu planların yanında turna gibi bazı türler için yurdun tümünü kapsayan tür koruma eylem planları hayata geçirildi.

Ülkemizde Tür Koruma Eylem Planlarının Geleceği

Bakanlık tür koruma eylem planlarının son hızla devam edeceğini vurguluyor. 2018’in sonuna kadar yirmi yeni tür için bu planlar hazırlanmış olacak. Truva Kardeleni (Çanakkale), Kelaynak (Şanlıurfa), Peygamber Çiçeği (Yozgat), Allıgelin (Gümüşhane) 2018 yılı için plana dahil edilen türlerden bazıları. 2019 yılına kadar 100 tür için oluşturulan tür koruma eylem planlarının tamamının uygulanmış olması hedefleniyor. Tüm bu hedefler doğrultusunda hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok uzmanla çalışılıyor ve her şey uluslararası standartlara göre ilerliyor. Bunların yanında çeşitli üniversitelerde doku kültürü laboratuvarları ve seralar kurularak çalışmalar derinleştiriliyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın