Tıbbi Atık Nedir?

Yazan Ekolojist

Tıbbi atıklar patolojik atıklar, kesici-delici katı atıklar ve enfekte atıklar olarak üç grupta yer alan her türlü insan ve çevre sağlığına zarar veren atık türleridir. Bu atıkların gerekli şekilde toplanarak imha edilmesi için sağlık kuruluşlarında 3 farklı tipte çöp torbaları oluşturulmuştur. Bu çöp torbaları sayesinde hem atıkların cinsi tespit edilebilmekte hem de imha edilirken ayrıştırılmaları daha kolay gerçekleştirilmiş olmaktadır. Tıbbi atık çeşitleri genel olarak sağlık alanında kullanılan her şeyi söylemek mümkün olabilir. Ama akılda kalması nedeniyle iğneler, doktor ve hemşire eldivenleri, ameliyat giysileri, bistüriler, lam ve lamel gibi laboratuvar ortamına ait katı atıklar, karantina atıkları gibi kullanılmış tıbbi malzemelerin her birisine tıbbi atık çeşitleri denilir. Bu atıkların insan sağlığı başta gelmek üzere çevreye de zarar verdiklerinden dolayı ayrıştırılarak ortadan kaldırılmaları için farklı çöp torbaları kullanılmaktadır.

Sınıflandırma

Tıbbi atıklar sınıflandırılırken katı ve sıvı olup olmadıkları, delici-kesici olup olmadıkları ve de enjekte olup olmadıkları gibi kıstaslar dikkate alınarak bir tasnif yapılmaktadır. Buna göre de her birisi ayrı ayrı belirlenen çöp torbasına atılmaktadır. Örnek vermek gerekirse serumlar ve ilaç ile ilaç kutuları mavi torbada; evsel atıklar siyah torbada ve iğneler, doku örnekleri, delici-kesici tıbbi laboratuvar malzemeleri, dışkılar ve kan örnekleri ile kadavra dokular kırmızı torbada biriktirilmektedir. Böylelikle tıbbi atıkların sınıflandırılması tamamlanarak imha edilmesinde kolaylık sağlanmış olur.

Zararları

Tıbbi atıklar kan ve kan örneklerinin de yer aldığı sıvı atıkları da içermiş olduklarından ötürü kan yoluyla insanların birbirine bulaşan Hepatit B ve C ile AIDS virüsü gibi ölümcül hastalıklara neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra insana ait dışkılar ve doku örneklerinin de yer alması nedeniyle birçok bulaşıcı hastalıkların da ortaya çıkmasına neden olabilirler. İşte tüm bunların kesinlikle yaşanmaması ve tıbbi atıkların zararları ile karşı karşıya kalınmaması için mutlaka bilimsel biriktirme çöp torbaları kullanılarak bunların derhal imha edilmeleri gerekir. Bunun yanı sıra tıbbi atıkların kullanımında alanında uzman hekimlerin ve sağlık personellerinin görevlendirilmesi son derece önemlidir. İnsanların da bu konuda sıklıkla bilinçlendirilmesi ihmallerin önüne geçmede etken olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın