Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri

Yazan Ekolojist

İçerdiği maddeler dikkate alındığında insan sağlığında olumsuz etkiler yaratan ve sadece insan sağlığı ile kalmayıp çevreye ve ekolojik dengeye de zararı olan maddeler tehlikeli atık olarak tanımlanıyor. Tehlikeli atıklar kendi içerisinde sınıflandırılabiliyor. İlk olarak inorganik atıklar, siyanür ve metal içeren atıklar buna örnek olabilir. Kimyasal kökenli atıklara örnek olarak da boyalar gösterilebilir. Özel atıklar ve enfekte olan atıklar tehlikeli atıkların sınıflarıdır. Tehlikeli atıklar devlet kontrolünde belirlenip işletmelerce dikkat edilmesi gereken önemli hususlardır.

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanları

Tehlikeli atık depoları içerisinde geçici depolama alanları önemli bir yere sahiptir. Çünkü geçici depolama alanları tehilkeli atıkların çevreye verdiği zararı en aza indiren ve geri dönüşümü hızlandıran stratejik alanlardır. Sadece o işi yapan üreticiye değil aynı zamanda bölge üreticisine de çok fazla yararı vardır.

Geçici Depolama Alanlarının  Özellikleri 

Geçici depolama alanı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken birçok özellik vardır. Depolama alanına gelen atıkların neredeyse hepsinin üzerinde etkiketlerinin olması gerekmektedir. Atıkların konulacağı zeminin geçirimsiz olmasına dikkat edilmesi gerekir. Olası bir damlatma ve sızdırma olayına karşılık absorjen maddelerin olması gereklidir. Yangın gibi herhangi bir afetin oluşma riskine karşılık güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olması gerekir ve geçici depolama alanına izni olmayan kimsenin girmemesi gerekir. Aniden bastıracak yağmur ya da rüzgar gibi hava olaylarına karşılık tehlikeli atıkların dağılmaması önemlidir. Bunun için de ek önlemlerin alınması gerekir.

Tehlikesiz Atıklar

Tehlikesiz atıklar genellikle insan sağlığına ve çevreye herhangi bir zararı bulunmayan atıkları kapsar. Bunlar genellikle son kullanma tarihleri gelen ve geçen atıklar, kullanma ömürlerini tamamlayan plastik kablo vb atıklardır. Tehlikesiz atık geçici depolama alanları tehlikeli atıkların depolanma alanlarına göre az da olsa farklılık göstermektedir. Bu farklıklar güvenlik açısından ortaya çıkmaktadır. İnsan sağlığına ya da çevreye ve ekolojik dengeye herhangi zarar vermedikleri için üst düzey bir koruma güvenliği gerekmemektedir. Bu alanlarda tehlikesiz atıklar olan kablo ve plastikler geri dönüşüm yönetmeliğine uygun olarak geri dönüşüme hazırlanılır ve kullanıma sunulur.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın