Tehlikeli Atıklar Nasıl Sınıflandırılır?

Yazan Ekolojist

Tehlikeli atıkların sınıflandırılması konusunda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bir kılavuz hazırlamıştır. Bu kılavuza göre atıklar formülünün ve orijininin tanımlanması, güvenlik ve ürün veri formu, orta vadeli ürünler veya ürünlerin kendilerinin kimyasal sınıflandırmaları ve bilinen atık analizlerinin belgelendirilmesi yoluyla sınıflandırılmaktadır.

Peki Tehlikeli Atık Nedir?

Doğa ve insan için tehlike arz eden tüm atıklar tehlikeli atık olarak nitelendirilir. Genellikle tehlikeli atıklar sanayi sektörlerinde karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde bu atıkların çevreye, doğaya ve insanlara zarar vermeden yok edilmesi için bertaraf tesisleri bulunmaktadır. Doğru şekilde toplanıp tür ve sınıfına uygun şekilde imha edilerek tehlikeli atıkların zararlarını yok denecek kadar aza indirmek mümkündür.

Hangi Sektörlerde Tehlikeli Atıklar Bulunur?

Tehlikeli atıklar çoğunlukla petrol rafineleri, otomobil fabrikaları, deri ve tekstil fabrikaları, çimento fabrikaları, elektrik üretim santralleri, boya ve bileşenlerini üreten fabrikalar, hastaneler ve tıbbi işlem yapılan kurumlarda bulunur.

Tehlikeli Atıklar Nelerdir? Bir Göz Atalım:

Ağır Metaller:

Arsenik, berilyum, kadminyum, krom, bakır, Civa, Nikel, kurşun, antimon, seleyum, kalay, talyum, tellür, çinko bu metaller solunum yoluyla yada gıda yoluyla insan vücuduna girebilmekte ve zehirlenmelere neden olmaktadır.

Patlayıcı Atıklar :

Ateşle, yüksek ısıyla, sürtünmeyle, kimyasal reaksiyon yoluyla veya basınçla patlayabilecek madde ve atıkların tümüdür.

Oksitleyici Atıklar:

Diğer maddelerle tepkimeye giren ve yüksek oranda reaksiyon gösteren atıklardır.

Tutuşabilen Atıklar:

21°C ve daha yüksek ısı ile parlaya bilecek sıvı atıklardır.

Tahriş Edici Atıklar:

Cilde temasında yanık oluşturabilecek kimyasal maddelerdir.

Zararlı Atıklar:

Solunduğunda, yendiğinde ya da cilde temasında sağlık tehdidi oluşturabilecek maddelerdir.

Toksik Atıklar:

Solunduğunda, yendiğinde veya cilde temasında sağlık yönünden ciddi hasar veren ve ölüme neden olabilen maddelerdir.

Kanserojen Atıklar:

Solunduğunda, yendiğinde veya cilde temasında kansere neden olabilen ya da kanser riskini artıran maddelerdir.

Korozif Atıklar:

Cilde temasında canlı dokulara zarar veren maddelerdir.

Enfeksiyon Yapıcı Atıklar:

Canlı organizmalarda hastalığa neden olan mikroorganizmaları ve toksinleri içeren maddelerdir.

Ekotoksik Atıklar:

Doğaya ve doğada yaşayan canlılara ani veya gecikmeli zarar verebilecek maddelerdir.

Tıbbi Atıklar:

Sağlık kuruluşlarında tedavi amaçlı kullanılan materyallerden çıkan enfeksiyöz atıklardır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın