Tehlikeli Atık Türleri Nelerdir?

Yazan Ekolojist

Çevre, malzemeler ve canlılar için tehlike içeren atıklara tehlikeli atıklar denir. Bu atıklar; yanıcı, yakıcı, kanserojen, tahriş edici, patlayıcı, parlayıcı, ve zehirlidir. Madenden, petrolden, tarımsal üretimden, endüstri faaliyetlerinden ve çamurlardan kaynaklanan tehlikeli atıkların teşkil ettiği riskler büyüktür. Bir atığın tehlikeli olup olmadığına; içindeki bileşenlerin miktarları, kimyasal olayları, türleri incelenerek ve atığın etkilerinin kalıcılık eşiğine, fiziksel boyutuna bakılarak karar verilir. Tehlikeli olan atıklar; hastalanmalara, yaralanmalara, ölümlere sebep olduklarından uzman kişilerce taşıma, depolama ve arıtma işlemleri yapılmaktadır.

Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması

Tehlikeli Atıklar Kontrol Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atıkların iki türü vardır. Biri kesin tehlikeli olan atıklar (Bunlara A sınıfı tehlikeli atıklar da denir.), diğeri muhtemel tehlikeli atık olabilecek atıklardır. (Bunlara M sınıfı tehlikeli atıklar da denir.) Kaynağına göre tehlikeli atıkların sınıflandırılması şöyledir: Evsel atıklar, inşaat ve enkaz atıkları, tıbbi atıklar, endüstriyel atıklar, ambalaj atıkları, arıtma çamuru. Fiziksel olarak tehlikeli atıkların sınıflandırılması ise şöyledir: Katı, sıvı, gaz, yanabilir, toz, çamurumsu, yanamaz. Ayrıca, tehlikeli atıklar beş gruba ayrılır. Katı, sıvı ve gaz biçiminde olanlar; düşük dozları bile canlıları öldürebilenler; toksik ve kanserojen olanlar; çok düşük sıcaklıkta bile alevlenebilenler; patlayıcı, korozif ve reaktif olanlar.

Tehlikeli Atıklar Nelerdir?

İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen tehlikeli atıklar nelerdir? Sanayi atıkları, egzoz dumanları, sigara dumanı, çay ve kahvede bulunan kadmiyum tehlikeli bir atıktır. Akciğer kanseri, anemi, yüksek tansiyon ve kalp hastalığına sebep olur. Egzoz gazı, cilalı yüzeyler ve plastiklerde bulunan kurşun da tehlikeli atıktır. Güçten düşme, uykusuzluk, kabızlık, zihinsel sersemlik, böbrek rahatsızlığı ve felce neden olmaktadır. Sanayi atık sularında bulunan civa ise en tehlikeli atıktır. Koruyucu madde olarak ya da gübre olarak kullanılan tehlikeli atıklardan nitrat, kansere sebep olur. Mutfak aletlerinde bulunan alüminyuma uzun süre maruz kalınması insanlarda bunamaya sebep olmaktadır. Radonlu topraktan yapılan borular ve tuğlalar binalarda kullanılmaktadır. Kansere sebep olan bu atığın tehlikesinden korunabilmek için kapalı mekanlar sıklıkla havalandırılmalıdır. Arıtma çamurları, tarımda kullanılması durumunda toprağa, bitkilere, canlılara zincirleme şekilde zarar verir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın