Tehlikeli Atık Nedir?

Yazan Ekolojist

Tehlikeli atıklar, insan ve çevre için tehlike oluşturabilecek kanserojen, yakıcı, yanıcı, patlayıcı, tahriş edici zararlı atıklardır. Tehlikeli atıklar ayrıca canlı olan diğer türlere de zarar verebilir. Tehlikeli atık olarak nitelendirilen maddeler ve ürünler şunlardır;

 • Kullanım süresi geçen ürünler
 • Standart dışı ürünler
 • Kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler
 • Niteliği bozulmuş, dökülmüş veya yanlış kullanıma maruz kalmış maddeler
 • Yarar sağlamayan maddeler
 • Endüstriyel proses kalıntıları
 • Kirliliği önlemek amacıyla kullanılan proses kalıntıları
 • Yüzey işlemleri kalıntıları
 • Değerini kaybeden maddeler
 • Geri kazanım ya da yeniden kullanım amacıyla getirilen maddeler

Tehlikeli atık türleri proseslerine ve kaynaklarına göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır.

Tehlikeli Atık Türleri

Kimyasal tehlikeli atık çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.

 • Biyolojik kökenli organik atıklar
 • Özel atıklar
 • Enfekte atıklar
 • İnorganik atıklar:
  • ait ve baz içeren atıklar
  • Siyanür içeren atıklar
  • Asbest kalıntıları
  • Diğerleri
 • Madeni yağ atıkları
 • Kimyasal kökenli organik atıklar
  • Kirlenmiş klorlu solventler
  • Boya atıkları ve reçine atıkları
  • Biosid ve pestisitler
  • Diğer kimyasal kökenli organik atıklar
  • Klorsuz solvent atıkları
  • PCB’li atıklar

Tehlikeli Atıklar Nelerdir?

Ülkemizde genel olarak bulunan tehlikeli atıklar şunlardır;

 • Motor, makine, mineral ve benzeri atık yağlar

· Boya kutuları, yağ tenekeleri, kimyasal kaplar gibi kontamine olmuş ambalajlar

· Yağlı araç parçaları

· Eski piller ve aküler

· Tehlikeli madde kullanımında kirlenen bez, eldiven ve benzeri atıklar

· Boya ve vernik kalıntıları

 • Civalı ve floresan ampuller, kartuş ve tonerler

Tehlikeli Atık Biriktirilir mi?

Tehlikeli atıklar, tehlikeli atık tesisleri içerisinde geçici olarak depolanmaktadır. Tehlikeli atıkları depolamak için Tehlikeli Atık Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde yer alan c fıkrasında belirtildiği gibi valilikten izin alınması gerekmektedir. Fakat üreticinin depoladığı atık miktarı ayda bin kilogramı, toplamda ise 6 bin kilogramı geçmediği sürece valilikten izin alınmasına gerek yoktur. Ayrıca depoladığı atıkları en fazla 180 gün geçici olarak tutabilir. Böyle bir durumda ise atıkları depoladığı alanda herhangi bir tehlike olmasına karşın bir kişiyi görevlendirmeli ve valiliğe görevlendirdiği kişinin iletişim bilgilerini göndermekle yükümlüdür.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın