Tehlikeli Atık Deposu Standartları

Yazan Ekolojist

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Projesi kapsamında yürürlüğe koyduğu yeni bir yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yayımlanan yönetmelik çerçevesinde kurum ve kuruluşların tehlikeli ve tehlikesiz atık depolama kriterlerine yeni bir düzenleme getirildi. Söz konusu bu yeni düzenlemenin amacı tamamen sıfır atık elde etmek ve her yerin tertemiz sağlıklı ve hijyenik bir ortama kavuşturulmasını sağlamak olarak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ele alınan birtakım kriterler bulunmaktadır. Belli başlı söz konusu kriterler ile tehlikeli atık deposu nedir konusunun daha net anlaşılabilir olması sağlanmaktadır.

 

Tehlikeli Atık Deposu ve Tehlikesiz Atık Deposu

Kurumun ayda 1000 kilogramdan (1 ton) daha az atık üretmesi durumunda bu kurumların geçici depolama alanı izni almalarına gerek yoktur. Bunlar kendiliğinden harekete geçerek geçici depolama alanları oluşturarak atıklarını burada biriktirmek durumundadır. Geçici depolama alanlarının sahip olması gereken birtakım özellikler bulunur. Bu özellikler şunlardır:

1. Tehlikeli ve tehlikesiz olarak iki farklı çöp konteynerında atıklar depolanmalıdır.

2. Hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkların aynı çöp konteynerında depolanmasına kesinlikle izin verilmez.

3. Bütün kurumların depolama kapasitelerine bakılmaksızın mutlaka mali sigorta yaptırmaları bir zorunluluk teşkil eder.

4. Tehlikeli atıklar en fazla 180 gün, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl geçici depolama alanında depolanmaktadır.

Kurumun ayda 1000 kilogramdan (1 ton) daha fazla atık depolaması durumunda bu kurumların geçici depolama alanı oluşturması için yasal olarak il sağlık müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri

Tehlikeli ya da tehlikesiz olsun bütün atıkların tehlikeli atık deposu standartları bulunmaktadır. Söz konusu bu standartlar yasayla belirlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliğinde de aynen geçmektedir. Belli başlı özellikler şunlardır;

a) Geçici depolama alanlarının tamamen üstü kapalı olması ve her tür dış etkenlerden korunaklı olması zaruridir.

b) Zemin tamamen geçirimsiz malzemeden oluşturulmalıdır.

c) Geçici depolama alanlarında dökülmelere ya da sızma durumlarına karşı mutlaka absorban malzemelerin bulundurulması gerekmektedir.

ç) Geçici depolama alanındaki atıklar tehlikelilik durumuna göre tasnif edilerek atık kodlarıyla bölümlere ayrılarak tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturulur.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın