Sürdürülebilirlik Analizi

sürdürülebilirlik analizi
Yazan Ekolojist

Yenileniyoruz, Değişiyoruz!

Biz insanlar yıllardır çevremizde ve yaşadığımız doğada bulunan doğal kaynakları hiç bitmeyecek, tükenmeyecekmiş gibi kullandık ve bir kısmımız da kullanmaya devam ediyor. Her geçen yıl artan nüfus kapasitemiz ve buna oranla azalan doğal kaynaklarımız mevcut. Bu durum ilerleyen zamanlarda bizi çok zor günlerin beklediğinin canlı kanıtıdır. Sürdürülebilirlik analizinde yeni kaynak ihtiyaçlarımız ve elimizde olan kaynaklar ile neler yapabileceğimiz inceleniyor.

Yaşamaya devam edebilmek, aynı zamanda sağlığımızı koruyabilmek için çeşitli kaynak arayışlarımız başladı. İnsanlar bu konuda bilinçlendirilmeye çalışıldı. Tüm bunların yanı sıra doğal kaynaklarımızın azalabileceği ya da tükenebileceği konusunu ön plana çıkarabilmek için farkındalık projeleri yapıldı. Fakat hali hazırda elimizin altında her geçen gün tükenen kaynakları yenilemeye yetmedi. Bir süre sonra yapılan çalışmalar sonucunda sürdürülebilir kalkınma ortaya çıktı. Bu kavram sürdürülebilirlik analizi ile yapılan çalışmaları destekleyecek ve takip edecekti.

sürdürülebilirlik analizi

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma yaşadığımız dönemde ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz demektir. Fakat kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan doğal kaynakları tüketmemeli ve haklarına engel olmayacak şekilde planlamalıyız.

Kısacası bu kalkınma planının hem günümüzün hem de geleceğimizin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyleyebiliriz. Kalkınma planı üç farklı temel bileşen altında toplanıyor. Bu bileşenleri; çevre, sosyal yapı ve ekonomi olarak sıralayabiliriz. Bu üç bileşeni asla birbirinden ayrı tutamayız. Bir ülkenin sosyal ve ekonomik politikaları, çevresel faktör ve stratejileri ile birleşerek sürdürülebilir kalkınmayı oluşturur. Her biri diğeri ile bağımlıdır. Birisini diğerinden arka planda tutmamız imkân dâhilinde değildir.

sürdürülebilirlik analiz etme

Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Politikalar İle Birlikte Sürdürülebilir Kalkınma

Bu üç bileşen neleri etkiliyor ya da hangi konularda bizlere destek veriyor, bu durumu inceleyecek olursak,

  • Bir insanın yaşam kalitesini artırmamız için sadece ekonomik açıdan gelir artışı sağlamamızın yeterli olacağını söylemek yanlış olur. Bu noktada ekonomik açıdan rahatlatırken, yaşadığı çevrenin ve yaşam koşullarının da iyileştirilmesi ihtiyacı doğar. Bu ihtiyaç doğrultusunda hem yaşam koşullarını artırarak kaliteli bir çevrede yaşamasını hem de elde ettiği geliri artırarak ekonomik açıdan rahatlamasını sağlamalıyız.
  • İnsanlar arasında sınıf ayrımı yapmadan her konuda eşit olduğumuzu savunuyoruz. İnsanların sınıflandırılmaması ve her alanda eşit olması, bilgi, gelir düzeyi, sağlık gibi ihtiyaçlarında herkes kadar kolay karşılanması demektir. Belirli bir konuda değil, her konuda eşit olduğumuzu iddia etmeli ve buna yönelik çalışmalar yapmalıyız.
  • Nesiller arası eşitlikten bahsedecek olursak, geçmiş nesil insanların çok bilinçli olmaması nedeni ile sağlıklı çevre şartlarına sahip değildiler ve kaliteli bir çevrede yaşama şansları olmadı. Fakat bizden sonra gelecek nesiller için konuşacak olursak, daha iyi çevre koşulları olursa ne mutlu onlara. Ama ne olursa olsun en az içinde bulunduğumuz koşullar kadar iyi çevre koşullarına sahip olmalılar.
  • İnsanlar arasında adaletin sağlanması son derece önemlidir. Herkes eşit haklara sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra herkese sunulan fırsatların da eşit olması gerekiyor.
  • Ortada bir sistem var ise bu sistem birileri müdahale etmeden kendi kendine yürütülebilir durumda olmalıdır. İnsanlar bu durumu lehine çevirmeli ve herkes bu sistemde huzur içerisinde yaşamalıdır.
  • Doğal kaynaklarımızın koruması ve desteklenmesi için gereken her şey yapılmalı ve tükenmesine izin verilmemeli.
  • Doğal kaynakların korunması için alınabilecek teknik önlemler öncesinde planlanmalı, taşınabilir durumda olmalı ve taşıma kapasitelerine uymalıdır. Tüm bu şartlar sağlandıktan sonra da imkân dâhilinde tüm önlemler devreye sokulmalıdır.

Sürdürülebilirlik analizi, yukarıda saydığımız maddeler ile ilgili araştırmalar yapacak, yaptığı araştırmaları analiz ederek yapılan çalışmalar ile ilgili çıktılar alacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın