Su Kirliliği İle Nasıl Mücadele Edilir?

Yazan Ekolojist

Su canlılığın devamı için gerekli olmazsa olmaz bir besindir. Dünya geneli için düşünüldüğü zaman su kaynaklarının sınırsız yani tükenmeyecek olması söz konusu değildir. Bu sebeple sonu olan bu besinin korunması konusunda hassas olmak gerekmektedir. Çünkü su diğer kaynaklar gibi yokluğunda başka bir alternatife yönelinilecek bir madde değildir. Suyun yok olması canlılığın yok olması demektedir.


Su Kirliliğinin Nedenleri?

Büyüyen şehirler ve sanayileşme sonucu inşa edilen yapılar atıklar meydana getirmektedir. İnsanlar bu atıklardan kurtulmak için denizleri akarsuları kirletmektedir. Su kirliliği nedenleri arasında en önemlisi bu atıklardır. Yanlızca endüstriyi bu konuda suçlamamak gerekir. Çünkü bireyler de evsel atıkları sonucu su kaynaklarını kirletmektedir. Kişiler evsel atıklarının çok fazla olmadığı iddiasında bulunabilmektedir. Ancak dünya nüfusu düşünüldüğü zaman az olan evsel atıkların ne kadar büyük boyutlarda olacağı tahmin edilebilmektedir ve unutulmamalıdır ki kirlenen sular daha büyük felaketler şeklinde yine insanlığa geri dönecektir.

Doğada bir su döngüsü söz konusudur. Bu su döngüsü ile ısınan sular buharlaşmakta ve buharlaşan su tekrar yağmur olarak yeryüzüne düşmektedir. Bu döngü sayesinde su saflaşmakta ve su kaynaklarını beslemektedir. Günümüzde ise sular kirletildiği için kirli su buharlaşmakta ve o buhar da asit yağmurları olarak yeryüzüne düşmektedir. Asit yağmurları su kaynaklarını kullanılamaz hale getirmekte, canlıları yok etmekte ve toprağın verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Dünya üzerinde her canlı birbiri ile bağlantılı yaşamaktadır ve bir döngü söz konudur. Bu döngü içerisine mikroskobik canlılar da dahildir. Özellikle denizlerde yaşayan bu canlılar havadaki oksijen dengesi için büyük öneme sahiptir. Su kirliliğinin etkileri sonucu denizlerdeki bu canlıların yaşamları sona ermekte bu da beraberinde zircirleme birçok olumsuzluğu getirerek kara yaşamını yok olma tehlikesi ile baş başa bırakmaktadır.

Yol açabileceği büyük felaketler nedeniyle bu konu, insanların bilinçlenerek hassas davranması gereken bir konudur. Bunun için eğitimler vermek, seminerler düzünlemek ve olabildiğince çok insana ulaşarak bir bilinç yaratmak büyük önem taşımaktadır.


Su Kirliliği Nasıl Önlenebilir?

Atık oluşumu endüstride engellenemez bir durumdur ancak oluşan atıklar arıtılarak, damıtılarak ve filtrelenerek su kaynaklarına zarar vermeyecek hale getirilmelidir.

Kurulan sistemler ile günümüzden itibaren su kaynaklarını kirletmeyecek işletmeler inşa etmek kadar bu zamana kadar kirletilmiş suların temizlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Su kaynakları kurulacak doğal sistemler ile içerisinde ki zararlı bakteri, virüs ve her türlü mikroorganizmadan arındırılmalıdır.

Temizlik ya da başka herhangi bir amaçla sanayide kullanılan kimyasal maddelerin kullanımının önüne geçilmeli ve onların yerine alternatif daha doğal ürünler kullanılmalıdır.

Bireysel olarak ise evlerde açığa çıkan atıkların özellikle yağların sulara karışmasına engel olunmalı ve temizlik ürünü olarak sentetik deterjanların yerine doğal deterjanlar tercih edilmelidir.

Tarımda doğal gübreler tercih edilmeli, nükleer atıklar toprağa gömülmemelidir. Çünkü toprak altına da atılsa yok olmayan bu maddeler yer altı kaynaklarını kirletmekte ve ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Su kirliliğinin çözüm yolları olarak ifade edilen bu maddeler büyük oranda kirliliğin önüne geçilmesini sağlayacaktır ve devamında da bu gerekliliklerin denetimi ve kontrolü büyük önem taşımaktadır. Ancak suları kirletmememiz gerektiği bilincini tüm topluma aşılamak herşeyden önemlisidir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın