Rüzgarın Dönüşümü

rüzgar enerjisi
Yazan Ekolojist

Rüzgarın dönüşümü eğitim hayatımızın ilk yıllarında hayatımıza giren doğal süreçler arasında yer alır. Doğada hiçbir enerjinin yok olmadığı bilimsel yasalarla ispat edilmiş bir gerçektir.

Hareket enerjisi ısıya, ısı enerjisi elektriğe ve elektrik enerjisi de tekrar hareket enerjisine dönüşebilir. İnsanoğlu bu bilgiyi pratiğe dönüştürdüğünden beri teknolojinin de yardımı ile sürekli geliştirmektedir. Bu konudaki gelişimler sonrasında varılan noktalar da insanlığın hayatını kolaylaştırma amacı ile kullanılmaktadır. Doğada kendiliğinden var olan rüzgar da doğru ve etkin kullanıldığında hayatımızın her alanında bize kolaylık sağlamaktadır.

Rüzgar Enerjisinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Enerji üretiminin dünya üzerinde nelere sebep olduğu herkes tarafından bilinir. Hatta yaşadığımız coğrafya sebebi ile Ortadoğu’ya yakın bir konumda olduğumuzdan yanı başımızda enerji sebebiyle çıkan kaosu alenen gözlemleme fırsatı da elde ettik diyebiliriz. Dünya üzerindeki bütün ülkeler enerji konusuna çok fazla önem vermektedir. Geçmiş dönemde ülkelerin gücünü belirleyen faktör her zaman enerji konusundaki büyüklükleri olmuştur.

Günümüzde de enerji devi ülkeler ve şirketler ellerinde bulundurdukları gücü devam ettirebilmek için çeşitli yollar izlemektedir. Özellikle petrol kaynaklı sağlanan enerjinin uzun ömürlü olmadığının ortaya çıkması sonucu gelecekte başka enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulacağının da somut kanıtı olarak görülmüştür. Hal böyle olunca petrol dışı kaynaklar, enerji devlerinin radarlarından kaçmamıştır. Bu noktada doğa aslında enerji için kendinden başka bir şeye ihtiyaç duyulmadığını kanıtlar nitelikte sonsuz kaynaklar sağlamaktadır. Bunların başında gelenlerden biri de rüzgar enerjisidir.

rüzgar enerjisi avantajları

Günümüzde artık birim alandan elde edilebilecek verimi maksimum düzeye çıkarmak için yapılan ar-ge çalışmaları optimizasyon kavramını gündeme getiriyor. Gelinen bu noktada rüzgar enerjisi ile elektrik üretmek birim zamanda ortaya çıkan maliyeti en alt seviyeye indirgemektedir.

Rüzgarın dönüşümü ile elde edilen elektrik yatırım masrafları içinde en düşük olan seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdilik küçük çapta yapılan bu üretim düzgün planlamalar ile şehirlerdeki elektrik ihtiyacının toplam yüzdesinde önemli bir paya sahip olabilir. Çünkü türbinler yerleştirilip düzenek kurulduktan sonra geriye kalan en büyük maliyet sebebi depolama giderleridir. Kaynak için hiçbir ek masraf gerekmez çünkü doğanın kendisinde rüzgar sonsuz bir şekilde yer alır.

Belirli bir süre kullanıldıktan sonra sadece depolama için gerekli olan aygıtın tamirat ve yenileme maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Bu maliyet de emsalleri göz önüne alındığında oldukça düşüktür.

Rüzgar enerjisinin bir diğer avantajı da çevreye hiçbir zararının olmamasıdır. Yenilenebilir enerji olarak bilinen rüzgar enerjisi, atmosfere hiçbir gaz salmaz. Ayrıca kurulumu esnasında da çevreye hiçbir olumsuz etki yapmaz. Rüzgar enerjisi kullanarak çalışan yapılar benzerlerinin aksine tam bir doğa dostudur. İnsan sağlığına da hiçbir koşulda zarar vermez.

Rüzgar Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Tarihin ilk dönemlerinden beri aslında insanlar rüzgardan faydalanmıştır. Denizlerde seyahat eden yelkenli taşıtlar ile rüzgar enerjisinin itme gücü kullanılarak hareket enerjisine dönüşmesini sağlanmıştır. Sonraki dönemlerde de tahıl öğütmek veya su pompalamak için her zaman rüzgarın gücüne başvurulmuştur.

rüzgar enerjisi kullanım alanları

Günümüzde elektrik kullanımına ihtiyaç duyulan her alanda aslında rüzgar enerjisi de kullanılabilir diyebiliriz.  Fakat en yaygın olduğu yerler genellikle şehirden uzak yapılanmalardır. Elektrik şebekesinin taşınmasının zor olduğu alanlarda rüzgar enerjisinden faydalanarak yaşamsal ihtiyaçları karşılamak mümkündür.

Benzer: Rüzgar Enerjisi Kullanım Alanları

Çiftçiler rüzgar enerjisi kullanarak kaynaklardan su pompalayıp arazilerini sulayabilirler. Ayrıca bu arazilerde kurulacak küçük çaplı bir depolama düzeneği kurup rüzgar türbini yardımı  ile rüzgar enerjisinden elektrik üretip bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Rüzgarın dönüşümü bu noktada bitmeyen bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın