Rüzgar Enerjisinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

rüzgar turbini olumlu olumsuz yönleri

Günümüzde kısıtlı alanlarda kullanılan ve geleceğin enerji yöntemlerinden biri olarak bilinen rüzgar enerjisinin olumlu ve olumsuz yönleri bulunuyor. Her ne kadar temiz ve tükenmeyen bir enerji kaynağı olsa da, risklerini de konuşmakta fayda var. Rüzgar enerjisi iyi yönetilmediği takdirde, çevresindeki ekosistem ve insan sağlığı için tehdit oluşturabilmektedir.

Rüzgar enerjisinin en zararsız enerji kaynağı olması, tamamen zararsız ve risksiz olduğu anlamına gelmiyor. Rüzgar santrali için izin isteyen kuruluşların bu riskleri tamamen minimalize etmesi beklenmektedir. Genellikle zannedilenin aksine, rüzgar santrallerinin taşıdığı risk yayılan elektromanyetik radyasyonla alakalı değil. Dolayısıyla rüzgar santrallerinin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsederek bir değerlendirme yapmak faydalı olacaktır.

Rüzgar Santrallerinin Olumlu Yönleri

  • Bitmeyen Bir Enerji Kaynağı: Büyük iklim değişiklikleri olmadığı sürece, rüzgar enerjisinin kaynağının tükenmesi mümkün değildir. Su, kömür gibi tükenebilir enerji kaynaklarına gerek duyulmaz. Dolayısıyla rüzgar enerjisinde malzeme sıkıntısı yaşanmayacağı gibi, belli bir doğal kaynağın tükenmesine sebep olacak bir kullanım da mümkün değildir.
  • Düşük Maliyet: Rüzgar enerjisi, diğer enerji kaynaklarına göre oldukça düşük bir maliyete sahip. Rüzgar, tamamen bedava bir yakıt. Taşınması, arıtılması ve işlemlerden geçirilmesi gerekmiyor. Dolayısıyla en düşük maliyetli enerji kaynağı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
  • Dar Alanda Yüksek Verim: Rüzgar enerjisi üretmek için güneş enerjisi santralleri gibi geniş bir yere sahip olmak gerekmiyor. Fabrikaların ve konut alanlarının dâhi kendi rüzgar santralleri olabiliyor. Dolayısıyla düşük bir alandan yüksek verim elde etmek rüzgar enerjisiyle mümkün olabilmekte. Nitekim güneş santrallerinin 1 MW enerji üretmek için 20000 hektar yer kaplamaları gerekiyor ancak tek bir rüzgar türbini bu enerjiyi kendi başına üretebiliyor.

rüzgar enerjisi olumsuz yönleri

Rüzgar Enerjisinin Riskleri ve Olumsuz Yönleri

Günümüzde en temiz enerji kaynağı olarak bilinen rüzgar santrallerinin bazı riskleri de bulunmakta. Bu enerji kaynağının yaygınlaştığı günlerde, risklere de dikkat çekmek son derece önemli.

  • Rüzgar türbinlerinin sürekli çalışması için rüzgarın optimum seviyede esmesi gerekir. Türbinlerin kanat uzunluğu, modeli bölgedeki rüzgar yoğunluğuna ve şiddetine göre seçilmelidir. Rüzgarın optimum seviyenin üzerinde ya da altında esmesi, türbinlerin bozulmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla bir alanda rüzgar santrali kurmadan önce uzun süre ölçüm yapmak, rüzgarın hızını ve yoğunluğunu hesaba katmak gerekir.
  • Rüzgar türbinlerinin çıkardığı ses uçak motorlarını andırır ve süreklidir. Dolayısıyla bu türbinlerin yerleşim alanlarından uzakta olması gerekir. Son zamanlarda gürültüyü önleyen sistemler yapılıyor ancak santral yerleşim yerine belli bir uzaklıkta olmadığı sürece, sesten kaynaklı sorunları tamamen önlemek mümkün olmayabilir.
  • Göçmen kuşlar rüzgâr santrallerinden kötü etkilenebiliyor. Yanlış bölgeye kurulan rüzgar santrali, kuşların göç yollarının değişmesine sebep olabilir. Göç yollarının değişmesi de birçoğunun habibatından olması, hayatını kaybetmesi anlamına gelir ve bölgedeki kuş faunasını ciddi anlamda değiştirecektir. Dolayısıyla türbinlerin kuşların göçünü etkilemeyecek şekilde tasarlanması gerekir.
  • Rüzgar santrallerinin mini iklim değişikliklerine sebep olabildiği biliniyor. Bu santrallerin belli bir bölgede yoğunlaşması, rüzgar sirkülasyonunu etkileyebilir ve iklimde değişiklikler yaratabilir. Hava akışı ve rüzgar gücünün azalmasına sebep olmamak için, rüzgar gücüyle türbinler arasında orantı olması gerekir.

rüzgar turbini olumsuz yönleri

Sonuç:

Alternatif bir enerji kaynağı olarak gelecek vaadeden rüzgar enerjisinin olumlu ve olumsuz yanları iyi değerlendirilmeli ve enerji politikaları buna göre izlenmelidir. Rüzgar enerjisi her ne kadar temiz ve tükenmeyen bir enerji kaynağı olsa da, iyi bir şekilde yönetilmediği takdirde bölgedeki ekosistem, hatta iklim için tehlike yaratabiliyor.

Dolayısıyla enerji politikaların, risklerin farkında olarak yürütmek gerekiyor.

Yazar Hakkında

Pınar Özurgancı Eşkin

Çevre Mühendisi, doğa aşığı, Ekolojist.net kurucusu.

Düşüncelerinizi Paylaşın