Rüzgar Enerjisi Radyasyon Yayar Mı?

rüzgar türbini radyasyon
Yazan Ekolojist

Alternatif ve kesintisiz bir kesinti kaynağı olan rüzgar enerjisi radyasyon konusunda bazı tereddütler yaratıyor. Bu konuda ciddi tartışmaların olduğunu söylemek mümkün. En temiz ve güvenilir enerji kaynağı olarak görülen rüzgar enerjisinin güvenilir olmadığını, radyasyon yaydığını ve çevreyi tehdit edebileceğini söyleyen birçok kişi de var.

Elbette, bu doğru bir kanı değil, nitekim enerji uzmanlarının tamamı rüzgar enerjisinin en zararsız enerji kaynağı olduğunu belirtiyor. Ancak rüzgar enerjisiyle radyasyon yayılımı arasında bir bağlantı olduğu da doğru. Burada rüzgar türbinlerinden yayılan radyasyonun çevreye zarar verip vermeyeceğini ve gerçekten tehdit oluşturup oluşturmadığını tartışmakta fayda var.

Rüzgar Enerjisi Gerçekten Radyasyona Sebep Olur Mu?

Rüzgar türbinleri elektromanyetik radyasyon yayar. Bu radyasyon, gündelik hayatta sürekli maruz kaldığımız ve vücudun bağışıklık geliştirdiği bir radyasyon yayılımıdır. Dolayısıyla, doğrudan rüzgar türbinlerine ve onun yaydığı radyasyona bağlı olarak bir zarar oluşması mümkün değil. Baz istasyonları, elektronik aletler ne kadar zararlıysa, rüzgar türbinleri de aynı zararı ve riskleri taşıyor. Bugüne kadar rüzgar türbininin etki alanında, radyasyondan dolayı bir sağlık problemi görüldüğü kaydedilmiş değil.

Diğer yandan, rüzgar türbinlerinde radyasyon yayılımına sebep olacak olan bölümler trafolar ve elektrik jeneratörleridir. Bunların yaydığı radyasyondan etkilenmek için çevrim alanına girmek gerekir ve bu alanda dâhi insan sağlığını tehdit edecek ölçüde bir yayılım söz konusu değildir. Dolayısıyla, rüzgar santrallerinin sağlığı tehdit edecek bir yayılımı yok. Ancak konuyu açıklığa kavuşturmak için öncelikle elektromanyetik radyasyonun tanımını yapmak gerekiyor.

Elektromanyetik Radyasyon Nedir?

Boşlukta ışık hızı ile birlikte hareket eden elektrik dalgaları ve manyetik enerji bir araya geldiğinde, elektromanyetik radyasyon oluşur. Evde kullandığımız birçok ürün –bilgisayarlar, FM radyolar, televizyonlar- elektromanyetik radyasyon yaymaktadır. Hatta sağlık sektöründe kullanılan cihazların tamamı da bu radyasyon yayılımına sebep olur. Elbette, elektromanyetik radyasyonun tamamen zararsız olduğunu söylemek mümkün değil. Yoğun radyasyonun DNA sarmalında zarar oluşturabildiği biliniyor. Ancak doğrudan maruz kalınmadığı sürece, gözle görülür zararları olmayacaktır.

rüzgar türbini insan sağlığı

Rüzgar Enerjisinin Olası Zararları Nasıl Önlenir?

Rüzgar santrali için lisansı almak isteyen kurumların yerine getirmeleri gereken birçok kıstas bulunuyor. Santralin bölgedeki insanların sağlığını ve ekosistemi tehdit etmemesi de bu hususlardan biri. Dolayısıyla bir yerde rüzgar santrali açabilmek için, elektromanyetik radyasyon yayılımı ve diğer sebeplerden doğacak zararları tamamen önlemeye yarayacak sistemleri geliştirmek gerekiyor.

Öncelikle, santralin yerleşim alanlarından uzak yerlere kurulması gerekir. Rüzgar santrallerinin yaydığı radyasyon miktarı, televizyon ve radyo vericilerinin, baz istasyonlarının altındadır ancak olası riskleri tamamen önlemek için rüzgar türbinlerini yerleşim yerlerinden uzak bölgelere kurmakta fayda var. Hâlihazırda EPDK tarafından verilen lisanslarda en yakın yerleşim yerinden dâhi belli bir ölçüde uzak olma şartı bulunuyor.

Belirtmek gerekir ki, rüzgar türbininin yaydığı elektromanyetik radyasyon, türbinin çevrim alanında dâhi yüksek etkilere sahip değildir. Rüzgar santrallerinin insan sağlığını, hayvan popülasyonunu ve çevredeki bitkileri etkilediğine dair hiçbir bulgu söz konusu değil. Ancak radyasyon yayılımına ve yerleşim alanlarıyla olan uzaklığına dikkat ederek, olası riskleri de minimalize etmek mümkün.

rüzgar türbini radyasyon yayar mı

Sonuç

Bugün radyasyon yayılımına sebep olmayan herhangi bir enerji kaynağı bulunmuyor. Ancak rüzgar enerjisinin yaydığı elektromanyetik radyasyon insan hayatını tehdit edecek veya doğaya zarar verecek düzeyde değildir. Buna karşın, rüzgar santrali lisansı verilirken, radyasyondan doğacak etkilerin en düşük seviyeye getirilmesi şart koşulur. Dolayısıyla rüzgar enerjisi radyasyon sebebiyle çevreyi, çevrede yaşayan nüfusu ve ekosistemi hiçbir açıdan tehdit etmez.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın