Plansız Enerji Yatırımları Tehlike Arz Ediyor

Yazan Ekolojist

Doğada tahribat yaratmak yerine doğamıza sahip çıkarak doğadan daha verimli şekilde yararlanabilmek adına yapılacak başlıca eylemlerden biride enerji verimliliği ve sürekliliği olan enerji üretim tesisleri faaliyete geçirmektir.

Öncelikle plansız enerji yatırımlarından kaçınılmalı seçilecek enerji tesisinin çeşidine göre populasyona olan uzaklığı, enerji transferi sırasında yaşanacak enerji kaybını minimuma indirme çabası,en önemlisi doğaya olan saygımızı koruyup çevreye zarar vermeden üretim yapılabilecek tesisler inşa edilmeye özen gösterilmeli. Enerji verimliligi tesisin kurulacağı bölgenin coğrafi koşulları göz önünde bulundurularak hesaplanmalı. Projeler uzun vadede aynı seviyede enerji üretimini garanti ediyorsa uygulamaya geçilmeli.

Plansız Enerji Yatırımları Neden Tehlikeli?

Konuyu kısa bir örnekle açıklamak gerekirse; örneğin bölgemizde hem akarsu hemde rüzgar enerjisinden faydalanma imkanımız varsa bölge detaylı olarak araştırılıp yöre halkının tecrübelerinden fikirlerinden yararlanılmalı tarıma elverişlilik oranı hesap edilip,lokasyon olarak tesisin hangi bölgelere kurulabileceği tespit edilip bir kaç alternatif proje üretilmeli ve hangisinin daha verimli olacağı bilimsel olarak rakamlarla ortaya çıkarılmalıdır.Tesislesme yapılan detaylı inceleme ve araştırmalardan sonra başlamalıdır.

Plânlı enerji projeleri ülke ekonomisine yapacağı katkının yani sıra bölgesel kalkınma, hafif sanayileşme ,tarım ve hayvancılık, bölge halkının sağlık ve sosyal yaşamlarınada pozitif yönde katkı yapmalıdır.Ülkemizde rüzgar, güneş, akarsu ve nehirlerden yararlanılarak doğru hesaplamalarla birlikte faaliyete geçirilecek binlerce projeye olanak sağlayan ekolojik ve coğrafi olanaklar mevcuttur.

Ne Tür Önlemler Alınmalı?

Planlı enerji üretim projeleri gelecek nesillere daha refah,huzurlu bereketli,sağlıklı bir coğrafyada yaşama imkanı sunduğu gibi sürekli geliştirilebilir olmalı. Çünkü hızla gelişen teknoloji sayesinde daha yuksek verim alma olanağımız olacaktır buyuzden yapılan projeler kendi içinde kolayca yeni teknolojilere entegre olabilmelidir.

Dünyamız var olduğu sürece sınırsız bir enerji ihtiyacı söz konusu olacak sürekli artan populasyonumuzu hesaba kattığımız zaman sürdürülebilir ekolojik sisteme zarar vermeden planlı yapılan enerji yatırımlarının önemini birkez daha anlamış oluyoruz .Ekolojik tahribat yapmadan doğaya saygılı insanlığa saygılı yapılan verimliliği yüksek enerji yatırımları yayınlarımız için kaliteli yaşamın garantisi olacaktır. Sizler saygıdeğer okuyucular enerji olmadan yaşama imkanımızın olmadığının farkındasınız bununla birlikte temiz hava , bereketli topraklarında hayatımızda olması gerektiği gerçeğinin farkındasınız . Bu sebepten hep beraber sürdürülebilir planlı enerji projelerini desteklemenizi rica ediyoruz

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın