Karbondioksit Emisyonu Hakkında Merak Edilenler

Yazan Ekolojist

Co2 emisyon değerlerinin artması ile beraber son yıllarda daha da hızlanan küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkileri daha da belirginleşti. Bu nedenle özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde karbon emisyonunun azaltılarak küresel çaplı çevresel iyileştirmelerin sağlanması hedeflenmiştir.

Karbon Emisyonu Neden Önemli?

Öncelikle karbon emisyonu ne demektir; en yalın ifade ile karbonun atmosfere salınması anlamını taşır. Diğer yandan karbon emisyonu sera gazlarını ifade eder. Atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı yoğunluğu, 1850’li yıllardaki sanayi devrimi ile hız kazanmıştır. Ayrıca büyük baş hayvanların sayısındaki artışa bağlı metan gazı salınımı, orman yangınları gibi dolaylı olarak insana bağlı olan veya olmayan faktörlerde vardır. Atmosfere salınan bu gazlar havanın ısısının artmasına ve dünyanın soğuyamamasına neden olarak, iklimlerin olması gerektiğinden daha sıcak seyretmesine neden olurlar. Karbon salınımındaki artışın en büyük sorumlusu olan fosil yakıt kullanımının her yıl bir önceki dönemlerden daha fazla olması beklense de, ülkeler bu durumu aşmak için girişimlerde bulunmaktadırlar. Bir gösterge olması açısından kutuplardaki buzul miktarlarındaki azalması üzerinde sıkça durularak, dünyadaki en büyük tatlı su kaynağı buzulların eriyerek  tuzlu deniz suyundaki tuz miktarını azaltmasından, deniz seviyesini yükseltmesi ve deniz akıntılarını bozup bazı hayvan türlerini tehdit etmesine kadar bir çok etkisi küresel ısınma başlığı altında incelenmektedir.

İnsanlık Çözüme Doğru Gidiyor

Karbondioksit salınımı nasıl azaltılır” sorusunun yanıtına çözüm arayışına gidilerek fosil yakıt kullanan içten patlamalı motorların daha verimli çalışmaları ve daha az karbon salınımı gerçekleştirilmesi amacıyla koyulan normlara üreticilerin uymaları hükümetlerce istenmiştir.  Günümüzde ise artık elektrikli motorlara sahip araçların kullanılmaya başlanması ile birlikte sıfır emisyona sahip taşıtlar kara yollarında görülmeye başlanmıştır. Petrolün giderek devlet ekonomilerine  yük olması ve çevreci olmaması nedeniyle elektrikli araçların gelişimi hız kazanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda insanoğlunun kullandığı elektrikli ev eşyalarının en üst düzey enerji sınıfında olması ile enerjinin verimli kullanılması söz konusu olacak ve dünyadaki termik enerji santrallerine gerek duyulmadan elektrik enerjisinin kullanılabileceği teorisi de kanıtlanmıştır. Bilim adamları bu konuda hükümetlere çok fazla iş düştüğünü ifade etmekteler. Şöyle ki enerji verimliliğini teşvik eden uygulamalarla, tüketicilerin daha az enerji kullanmaları sağlanabilir. Ayrıca yine geçtiğimiz günlerde Polonya’nın yapmış olduğu gibi tamamı ile yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyaçlarının karşılanması karbon emisyonunun azaltılmasında en güzel uygulanabilir örneklerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın