İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Önemli Etkileri

iklim değişikliği türkiye
Yazan Ekolojist

Günümüzde normal yaşantımızı dahi fazlasıyla etkilemeye başlayan iklim meselesi, Türkiye’yi de tehdit altına almaya başladı.

Dünyada günümüzde insan hayatını tehdit eden bir çok etken ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun en büyük nedeni ise 1700’lü yıllarda ortaya çıkmış olan sanayi devrimidir. Sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla atıklar, karbondioksit, metan, ozon gibi gazlar çok hızlı şekilde artmaya başlamıştır.

Ayrıca dünyamızdaki yenilenebilir enerji kaynaklarını ve doğal maddeleri olması gerektiğinden çok daha hızlı tüketmekteyiz. Bu durumda insanlar fark etmese de uzun vadede hayatımızı tehdit edecek bir çok sorunla karşılaşıyoruz. Bu zararlar insan hayatını tehdit eden ciddi zararlardır. Bunlardan biri de iklim değişikliğidir.

İnsanların fark etmeden ya da fark ederek doğaya verdiği zararlar, uzun vadede insan hayatını ve hatta insan neslini, hayvanların neslini tüketmekle tehdit edebiliyor. İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca uluslararası platformda gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olmaktadır.

İklim değişikliği nedeniyle bazı ülkeler su altında kalırken bazı ülkeler kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Doğal ve Doğrudan Değişen İklim

İklim değişikliği, doğal iklim değişikliklerinin yanı sıra doğrudan veya dolaylı olarak insan faaliyetlerinin meydana getirdiği küresel sisteme zarar vermeleri sonucu oluşan iklimlerin değişmesi olarak tanımlanabilir. Dünyayı ve dolayısıyla bir çok ülkeyi tehdit eden iklim değişikliği Birleşmiş Milletlerin öncelikli konularından biridir. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin çevre sözleşmesiyle de ayrı bir şekilde tanımlanmıştır.

Bir çok ülke iklim değişikliği ve küresel ısınma adına önlemler almaktadır. Çünkü bu tehdit, gözardı edilebilecek bir tehdit değildir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi iklim değişikliği, tüm insanlığı hatta yeryüzündeki tüm canlıları tehdit eden büyük bir sorundur. Asya’da iklim değişikliği fazlasıyla hissedilmektedir. Bazı ülkeler bu tehdit için büyük önlemler almaya çalışıyor.

Tuwalu özellikle küresel ısınma için önemli önlemler almak zorunda kalan ülkelerden biri olmuştur. Çünkü aksi taktirde Tuwalu iklim değişikliği nedeniyle sular altında kalma tehlikesi yaşayan bir ülkedir.

küresel ısınma türkiye

İklim Değişikliğini Türkiye’ye Etkisi

Bir çok ülke gibi iklim değişikliğinin Türkiye’ye de önemli etkileri vardır. Bulunduğu konum dolayısıyla Türkiye iklim değişikliği nedeniyle bir çok sorunla karşı karşıya gelmektedir.

Akdeniz havzasında bulunan diğer ülkeler gibi Türkiye’de aşırı sıcaklık nedeniyle aşırı kuraklığa maruz kalabilecektir. Yapılan araştırmalara göre 20-50 yıl içinde sıcaklıkların 2 derece artması beklenmektedir. Bu durum Türkiye için tarımda, endüstride, turizmde ve ekonomide ve daha bir çok sektörde düşüş anlamına gelmektedir. Bütün bu sektörlerin iklim değişikliğinden kötü etkilenmesi sonucu insan ve diğer tüm canların hayatı, hem biyolojik olarak hem de maddi açıdan zarar görecektir. Bütün bunların bir sonucu olarak Türkiye su sıkıntısı çekecek ülkeler arasında yer alabilir. Ve bu durum en çok Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerini etkileyebilecektir.

Eğer bir an önce önlem alınmazsa biyolojik açıdan bir çok canlı hayatını tehdit etmeye devam edecek ve canlıların hayatına son verecek bir tehditle karşı karşıyayız.

İnsanların bilinçli olup, doğaya zarar vermemeleri bu açıdan önemlidir. Özellikle bilinçsizce yakılan ateşler orman yangınlarına neden olup, Türkiye’nin akciğeri olan ormanları yok edecektir.

türkiye iklim değişikliği

HadGEM2-ES küresel modelinin RCP4.5 senaryosundan dinamik ölçek küçültme yöntemiyle 1971-2000 referans periyoduna göre elde edilen sıcaklık fark değerleri genel olarak günümüzden yüzyılın sonuna kadar artış eğilimindedir. 2013-2040 yılları arasında özellikle yaz mevsiminde Kuzey-Batı ve Güney Doğu Bölgelerimizde 2-3 °C artış beklenirken, kış mevsiminde bu artış miktarı genel olarak 1-1.5 °C’dir. 2041-2070 periyodunda ise sıcaklıkların bir önceki periyoda göre tüm mevsimlerde ortalama 1 °C artacağı öngörülmektedir. 

İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Önemli Etkileri Nelerdir?

  • Eğer önlem alınmazsa 2030 yılından sonra sıcaklıklar hızla artış gösterecek.
  • Akdeniz havzasında bulunması nedeniyle bu durumdan fazlasıyla etkilenen Türkiye’de kuraklık artacak ve su sıkıntısı çekilecektir.
  • Ekosistem tamamen bozulacak ve canlılar yok olacaktır.
  • Hastalıklar artmaya başlayacak.
  • Tarım, ekonomi, sosyal, endüstri ve hatta sosyal alanlarda sorunlar ortaya çıkacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın