İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi

iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi
Yazan Ekolojist

İklim Değişiyor Buzlar Eriyor

İklimin değişiyor olması, yeryüzünde büyük bir ısınmanın olduğunu göstermektedir. Bu ısınma buzulların erimesine sebep olmaktadır. Isınmanın sebebi ise yeryüzündeki metan, karbondioksit ve sera gibi gazların artması ile oluşmaktadır. İnsanların bu gazların açığa çıkmasına yönelik faaliyetlerde bulunması, iklim değişikliğinin beşeri nedenler ile hızlandırılması anlamına gelmektedir.

Ayrıca karbondioksitin ve metan gazının artması, kullanılan enerji kaynaklarının bu gazları açığa çıkarmasından da kaynaklanmaktadır. Sera etkisinin olması ise sera gazlarının artması ile bu gazların atmosfer tarafından emilemeyip, yeryüzünde alçak noktalardan birikmesi şeklinde açıklanmaktadır. Bu sayede sera etkisi ile normalin üstünde bir ısınmanın yaşanması söz konusudur.

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, yaşanan bu ısı değişimi ile buharlaşmanın fazla olması, bunun sonucunda da sel felaketlerinin yaşanacak olması anlamına gelmektedir. Belli coğrafyalarda yağışların çok fazla olması, bu alanlarda sel felaketlerine yol açacaktır. Bunun beraberinde bazı coğrafyalarda da kuraklık yaşanacaktır ve su olmayacaktır. Yani sulara olan etki, buzulların erimesi ve suların buharlaşması olarak iki türlü düşünülmelidir.  İki türlüsünün de çok aşırı boyutlarda olması, tüm canlıların bu değişimlerden zarar göreceği anlamına gelmektedir. Yaşanan bu değişimlerin felaketle sonuçlanacağı ortadadır. İnsanlık bu değişimin önüne geçmek için geç kalmış sayılmaz. Toplumların buna duyarlı olması ve evrensel bazda yapılan çalışmalar, küresel ısınmanın önüne geçebilir.

iklim değişikliği kuraklık

Su Kaynakları Ne Olacak?

Su kaynaklarının büyük oranda buharlaşma ya da kuruma sonuçları olacaktır. Dünya’nın geoit olması ve güneş ışınlarının dik bir şekilde gelmesi sebebi ile coğrafi açıdan farklılıklar söz konusudur. Bu sebeple yaşanan iklim değişikliği; ekvatoral bölgede, kutuplarda ve dönencelerde farklı bir şekilde kendini gösterecektir. İklim değişikliği ile çeşitli alanlarda yağışlar artmış ve nem oranı yükselmiştir. Bu durum yağışların çok fazla olması ile sel felaketlerine yol açabilir. Ayrıca toprağın her defasında daha çok süpürülmesi ya da toprağın tahrip edilmiş olması ile yağışların hiçbir şeklide toprak tarafından emilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durum ile iklim değişiminin sel felaketine yol açması çok daha hızlı bir şeklide olabilir.

Bir taraftan ısının çok artmış olması çeşitli bölgelerde çöl oluşumuna neden olacaktır. Bu durumun bir sonucu olarak kıtlık ortaya çıkacaktır. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi bu bağlamda oldukça kötü bir şekilde sonuçlanacaktır. Isının artması ile su kaynaklarının buharlaşması, ilk olarak içme suyunun azalması sonucunu doğuracaktır. Yani tatlı su kaynaklarının tüketileceği söylenebilir. Sonrasında deniz sularının ters ozmoz ile tuzdan arıtılarak içme suyu olarak kullanılması söz konusu olabilir. İnsanların su kaynakları ile olan bu ilişkisi, iklim değişikliği sebebi ile yıkıcı bir hal alacaktır.

iklim değişikliği sel

İklim Değişimi Durdurulabilir mi?

İklim değişiminin önüne geçmek için bu konuda çalışan çok sayıda kuruluş vardır. Bunun dışında ülkelerin kendi içinde yapmış olduğu planlar da söz konusudur. Dünyanın geniş çapta bu değişimden etkileniyor olması ise ülkelerin bu anlamda birlikte hareket etmesini gerektirmektedir. Bu değişimin önüne geçmesi için kolektif bir şekilde hareket etmek şarttır. Ancak bu şekilde enerji kaynaklarının gereksiz kullanımının önlenmesi sağlanabilir.

Kullanılan enerji kaynaklarının yenilenebilen enerji kaynakları ile değişmelidir. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, ile yaşanacak olan sel felaketlerinin, buzulların erimesinin önüne geçilmesi de aynı şekilde sağlanacaktır. İnsanların yeryüzündeki ısınmayı bir şekilde durdurması gerekir. Bunun için kullanılan araçlarını enerjilerin doğaya zarar vermeyecek şeklide seçilmesi şarttır.

İnsanlar doğaya vermiş olduğu bu zararı, yine kendisi çözümleyecektir. Bu sayede gelecek nesillerin zarar görmeden, doğayla iç içe yaşaması sağlanacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın