İklim Değişikliğinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkileri

iklim değişikliği
Yazan Ekolojist

Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesinin ardından gün geçtikçe artmakta olan üretim ve tüketim faaliyetleri nedeni ile fosil yakıtlardan olan kömür, petrol ve benzeri yakıtlarının tüketimi sonucunda salınan gazlar sebebi ile iklimsel olarak çeşitli değişiklikler meydana gelmektedir. Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkmakta olan karbon emisyonu ile havada karbondioksit gazı birikiminin artması sonucunda hava kirliliğine yol açacak surette global ısınma ortaya çıkmaktadır.

Fosil yakıtların kullanımları sonucunda atmosfere salınmakta olan sera gazları güneş kaynaklı olarak ortaya çıkan radyasyonun yeryüzünde tutulmasını sağlamaktadır. Radyasyonun yeryüzünde tutulması atmosferin ısınması ve bunun sonucunda doğal olarak iklim değişikliğinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İklim Değişikliğinden Kaynaklı Potansiyel Sorunlar

ozon tabakası incelmesi

Ozon tabakasının incelmesi: Sera gazları ve halokarbonlar, zararlı radyasyonun yeryüzüne ulaşmasını engelleyen atmosferdeki ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır. Dünyadaki yaşamın sürmesi için en önemli kaynaklardan olan ozon tabakasının incelmesi işlevini tam olarak yerine getirememesine neden olmaktadır. Ozon tabakasına zarar veren bu gazlara alternatif olan ve ozon tabakasına zarar vermediği için bu gazlara alternatif olarak kullanılmakta olan bazı gazlar vardır. Bu gazlar hidroflorokarbonlar olarak adlandırılmaktadır. Bu gazların kullanılması ise global ısınmaya neden olmaktadır.

hava kirliliği

Kentsel ve bölgesel oluşan hava kirliliği: İklim değişikliğinden dolayı oluşan sosyo-kültürel etkilerden bir diğeri, kentsel ve bölgesel olarak oluşan hava kirliliğidir. Kentsel alanlarda yaşamakta olan insanlar ulaşım ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için fosil yakıtları kullanmaktadırlar. Bu durum sadece sera gazlarının emisyonunu artırmamaktadır. Ayrıca aynı anda hem havayı kirletmekte hem de ozon tabakasına zarar vermekte olan gaz ve gaz bileşiklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu ortaya çıkan gazlar ve gaz bileşikleri bitkilerin yok olmasına neden olan asit yağmurlarının da ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

çölleşme

Çölleşme, gıda üretiminde azalma ve toprak kalitesinin bozulması durumu: Global ısınma, başta Afrika kıtası olmak üzere birçok bölgede çölleşme, gıda üretiminde azalma ve toprak kalitesinde bozulmalara neden olmaktadır. Diğer yandan tahıl üretimi için yaygın olarak kullanılmakta olan gübrelerde sera gazı emisyonunu artırmaktadır. Gübrelerin sera gazı emisyonunu artırmasından dolayı da ozon tabakası zarar görmektedir.

Biyolojik Çeşitlilikte Azalmalar: Doğal alanlar içerisinde yerleşim ve tarım alanlarının oluşturulması, iklim değişikliğinin yoğunluk seviyesini artırmaktadır. Bu sebeple de, hassas durumda olan eko-sistemler ve biyolojik çeşitlilik iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmektedir.

İklim Değişikliğinde Ortaya Çıkan Ekonomik Sorunlar

İklim değişikliği insanların faaliyet göstermekte olduğu her türlü işlemde ciddi değişiklikler meydana getirmekte ve getirmeye devam edecek potansiyele sahip konumdadır. Dünyanın neresinden olursa olsun geçim araçları ve doğal kaynaklar üzerinde dramatik değişiklikler oluşmaktadır. Bu dramatik değişiklikler aşağıda yer alan sosyo-ekonomik sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.

yoksulluk

Yoksulluk: İklim değişiklikleri içerisinde yer alan etkilerden en rahatsız edici olanı ise, iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan sorunlardan olan yoksulluğun diğer insanlara göre daha orantısız bir şekilde insanları etkilemesi ve gelir dağılımları içerisindeki mevcut olan farklılıkların daha da artması.

Yetersiz teknoloji üretimi, kurumlar ve katılımlar nedeni ile iklim değişikliğinin etkilerinden daha çok etkilenmekte olan yoksul kesimler, tarım faaliyetleri ve yerleşimler için ormanların azalmasına neden olmaktadır. Bu da iklim değişikliğinin ciddi oranda artmasına katkı da bulunan bir durumdur.

İktisadi büyüme faaliyetlerinin ve kalkınmanın sürdürülememesi: İktisadi kalkınma faaliyetlerinin yapısı ve büyüklüğü ile iklim değişikliklerinin kaynağı olan sera gazları emisyonu arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu bir ekonomiye kıyasla enerji ve materyal olarak yoğun olan malların üretilmekte olduğu bir ekonomi içerisinde sera gazları emisyonları daha fazla olmaktadır.

İklim değişikliğinin tarıma, su arzına ve eko-sistemler üzerinde olumsuz bir etki bırakması, iktisadi büyüme faaliyetlerinin ve kalkınmanın sürdürülmesine engel olmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın