İklim Değişikliği Ne Zaman Başladı?

iklim değişikliği
Yazan Ekolojist

Ne Zamandan Beri İklim Değişiyor?

İklim değişikliği insanlığın ortaya çıkmasından da önce, dünyanın değişmesi ile çokça farklılıklara uğramıştır. Dünya sürekli olarak değişmiş ve insanların yaşayabileceği bir hal almıştır.

Tarihsel olarak bakıldığında 1200’lü yıllarda; ılıman bir iklimin olduğu bilinmektedir. Bu iklim sürecinde insanların başına kuraklık ve sel gibi felaketler de gelmiştir. Bu dönemde doğa insana hükmetmiş ve insanlar doğaya göre hareket etmek zorunda kalmıştır. 1400 ile 1500 yılları arasında kararlı iklim koşullarının olduğu biliniyor. 1550’li yılların ortalarına gelindiğinde ise 300 yıl süren bir buz çağı yaşanmıştır.

Tıklayın: İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği ne zaman başladı sorusunun cevabı; bu açıdan geçmiş tarihe dayanmaktadır. Yaşanan buz çağı için uzmanlar Küçük Buz Çağı adını vermiştir. Sonrasında 1816 yılında kıtlık yaşanmıştır. Avrupa’da bu kıtlık öldürücü boyutlara ulaşmıştır. 1800’lü yılların sonuna gelindiğinde ise küresel ortalama sıcaklıkta, 0.5 santigrat derece bir artış olmuştur.

 

iklim değişikliği

Bu artışı 25 yıllık bir soğuma dönemi takip etmiştir. 1970, 1980, 1990 yıllarında ise küresel ortalama sıcaklıkta artış eğilimi gözlenmiştir. 1978 yılından sonra en sıcak 8 yılın yaşanmış olduğu söylenmektedir. 1998 yılı için uzmanlar, hem kuzey hem de güney yarım kürede aletlerle ölçümün başlandığı, 1860 yılından beri yaşanan en sıcak yıl olarak adından söz ettirmiştir.

Yıkıcı İklim Değişimi

Tarihsel bazda yaşanan iklim değişikliğinin ele alınmasının ardından, insanın iklim değişikliğine etki eden boyuta geçmesi ile yıkım başlamıştır. Bununla birlikte doğanın kendi kendini iyileştirmesi gibi bir durum ortadan kalkmıştır. Çünkü artık insanlık doğadan bağımsız bir şekilde var olmayı öğrenmiş, doğaya hükmetmeye başlamıştır.

Bu sayede yaşanan iklim değişiminin çok yıkıcı sonuçları olmuştur. Hatta ileriye dönük yapılan tahminler, bu yıkımın çok daha büyük olacağı yönündedir. İnsanların iklim değişikliğine olan etkisi; yaşama biçiminden, üretmiş olduğu kaynaklardan, kullanmış olduğu araçlardan kaynaklanmaktadır. İklim değişikliği ne zaman başladı sorusunun cevabı her ne kadar eskilere dayanmış olsa da, büyük ve geri dönüşü olmayan yıkımların yaşanması beşeri merkezlidir.

iklim değişikliği etkileri

İnsanların yaşamak için doğadan yararlanmak zorunda olduğu bir gerçektir. Ancak iyi koşullarda yaşamak için doğanın geleceğinin düşünülmeden hareket edilmesi, insanlık için üzücü olacaktır. Doğayı hiçe sayarak üretim ve tüketimin sonucu olarak sıcaklık dengeleri, deniz seviyeleri ve orman alanlarında büyük oranda değişimler yaşanmaktadır. Bu sebeple insanların yıkıcı sonuçların önüne geçmesi için doğayla barışık olması, doğanın bu negatif yöndeki değişimine çözüm bulması gerekmektedir.

iklim değişikliği

İklim Değişimi ve Canlılar

Doğada insanların yer alması, doğanın aslında bir bakıma kötü etkilenmesine yol açmıştır. Hayvanların ve bitkilerin doğal seleksiyon içinde yaşadığı ortadadır. Fakat insanların gelişmek üzere yapmış olduğu buluşlar, doğanın sonunu getirmektedir. İnsanlık için önemli olarak görülen buluşlar, ülkeler arası rekabetin ortaya çıkması ile çok daha farklı bir boyuta taşınmıştır.

Bu sebeple canlıların kötü etkilenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu etkilenme yaşanan iklime ayak uyduramama şeklinde olmuştur. Yani adapte olamayan canlı türleri, böyle bir değişimin yaşanması ile yok olmuştur.

iklim değişikliği hayvanlar

İklim değişikliği ne zaman başladı dediğimizde; evet iklim değişimi her an olmaktadır diyebiliriz. Geçmişteki yıkımlarından da söz edebiliriz.

Ancak beşeri olarak yıkımların yaşanması, yani önlenebilecek bir durumken bu durumun körükleniyor olması oldukça kötü bir durumdur. Hayvanların ekosistemdeki yerinin insanlar tarafından tahrip ediliyor olması, aynı şekilde bitkilerin ihtiyacı olan oksijenin insanlar tarafından azaltıyor olması önlenebilecek bir durumdur. Fakat insanlar gerek sosyal koşullar, gerekse yaşanan gelişmeler ile bu durumu önemsemeden hareket etmeye devam ettiğinden, canlıların hayatı tehlike altına girmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi