İklim Değişikliği Eylem Planı

iklim değişikliği eylem planı
Yazan Ekolojist

Eylem Planı Nedir?

Türkiye’deki yüksek planlama kurulu tarafından, ulusal bir belge hazırlanmaktadır. Bu belge iklim değişikliğine yönelik yapılacakların listesinden ve koşulların irdelenmesinden oluşmaktadır. Birtakım stratejik hedefler alınmaktadır ve bir süreç halinde bu hedeflerin nasıl uygulanacağı, ne gibi zamanlarda etkilerinin olacağı şekilde planlanmaktadır.

Bu planda aynı zamanda uygulamanın olması halinde faydalarının nasıl olacağı, ne kadar zaman içinde gerçekleşeceği şeklinde tahminler de yapılmaktadır. Belirlenen stratejik hedefler madde madde yazılmaktadır ve net bir şekilde ifade edilmektedir.

İklim Değişikliği Eylem Planı, 3 Mayıs 2010 tarihli onayından sonra; Türkiye’nin temel amacının, ortak sorun olan iklim değişikliği için uluslararası bir bütünlüğün içinde olmak istemesi şekilde bir vizyon belirlenmiştir. Yani bu sorunun çözümünü asla tek bir bölge üzerinde olmayacağı ve alınan kararların küresel bazda uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye’nin bu alandaki sorumluluğu, Türkiye’nin özel şart ve koşullarının da belirlenerek yol alınmasını istendiği şeklinde bir ayrıntıya da yer verilmiştir.

BMİDÇS’nin (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) uygulamalarının ’’ortak fakat farklılaşmış sorunlar’’ adı altında özel koşullar çerçevesinde gerçekleşeceği maddelenmiştir. Sera gazının yaratmış olduğu büyük sorunun, her ülkenin kendi içinde önlemler alarak çözümlemesi istenmiştir. Sera gazlarının artmasına sebep olan kullanımların azaltılması yönünde önlemler alınması şarttır. Küresel iklim değişikliğinin azaltılması ya da durdurulması için ulusal hazırlık seviyesinin ve kapasitesinin hazırlanması yönünde girişimlerin olması gerektiği yazılmıştır.

eylem planı iklim

Türkiye’de İDEP’in Amacı

İklim değişiminin olumsuz sonuçlarının olması, bu alanda önlemlerin alınmasını gerektirmiştir. Bu durumun gerçekleşmesi için ise resmi olarak belgeler sayesinde ulusal bir boyuta ulaşması sağlanmıştır. Bu sayede küresel olarak etkisi olan iklim değişiminde, her ülkenin amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesi, öznel bir şekilde genel bir sonuç elde edilmek istenmiştir.

Türkiye’de İDEP’in (İklim Değişikliği Eylem Planı) amaçları arasında ilk olarak enerji yoğunluğunun düşürülmesi vardır. Günümüzde artan enerji kullanımının ısıya dönüşmesi, atıklarının olması gibi sonuçları sebebiyle bu durumun önüne geçilmek istenmesi söz konusudur.

İkinci amaç ise; temiz enerji üretimi ve kullanımı payının artırılmasıdır. Yani insanların enerji olmadan yaşayamayacak olması normaldir. Ancak bu enerjinin yenilenebilir ve atık bırakmayan enerji kaynaklarından oluşması sorunu çözebilir.

İklim Değişikliği Eylem Planı üçüncü amaç olarak; temiz kömür teknolojileri ve verimlilik artırıcı önlemler uygulanarak, elektrik üretiminde kömür kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonunun sınırlandırılmasını benimsemiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi ile sera gazının azaltılması ve dolayısıyla anormal boyutta olan ısının normal derecelere gelmesi hedeflenmiştir. Son olarak belirlenmiş amaç ise elektrik dağıtımında kayıp ve kaçakların azaltılması amacı vardır. Bu durum kullanılan elektrik miktarının artmasına yol açmaktadır. Yani insanların kaçak elektrik kullanması ve herhangi bir ödeme yapmaması, enerji kullanımının en olumsuz şekilde sonuçlanması anlamı taşımaktadır.

idep

Türkiye’de İDEP’in Hedefleri

Yapılmış olan planda, amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmek istenen hedefler yer almaktadır. Bunların arasında ilk olarak enerji yoğunluğunun %10 oranında azaltılması hedefi koyulmuştur. Bu oranda azaltılan enerji kullanımı ile hedef gerçekleşmiş olacaktır.

İklim Değişikliği Eylem Planı ikinci hedef olarak yenilenebilir enerji kapasitesinin genişletilmesini hedeflemiştir. Yani temiz enerji kullanımının artırılması için yeni kaynaklar ve yeni araçlar üretilmesi, bu şekilde enerji kullanımının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım kayıplarının %8’ indirilmesi de hedefler arasındadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak üzere 2023 yılına kadar teknolojik gelişimin sağlanması hedefi söz konusudur.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin artırılması hedefi de bu eylem planının içinde vardır. Bu sayede temiz enerji kaynakları ile elektrik enerjisi sağlanmış olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın