Hangi Tesislerin Çevre İzni Alması Gerekir?

Yazan Ekolojist

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çevre izni tanımına göre çevreye ve insan sağlığına zarar verici her türlü etken maddeler için (zararlı gaz salınımı, aşırı ses, kimyasal atıklar vs.) konularından dolayı işletmeler ve kuruluşlar izin almalıdır.

Şu anki dünyada oluşmuş olan çevresel kirlilik düşünülünce bu izne işletmeler tarafından özellikle dikkat edilmesi ve koşullarına uyulması gerekir. Bu tanıma göre üm fabrikalar, restaurant – kafe tarzı işletmeler bu çevre iznini almalıdır. Kısacası bir şekilde insanla ve çevresiyle iletişime geçen ker kurum ve kuruluş bu izin kapsamına tabidir.

En Çok Fabrikalar Dikkat Etmeli

Fabrikalar bünyelerinde gerçekleşen her türlü faaliyet sırasında kimyasal maddeleri kullnıyorlar. Bu kimyasalların çoğu çevreye zararlı ve bu yüzden doğaya bırakılmaması gereken kimyasallardır. Mesela sıkça kullanılan çözücü maddeler çok uçucudur ve yanıcıdır. Ortaya çıkan bu tehlikeli atık kimyasallar uygun bir şekilde toplanmalı ve gerekli işlemler uzmanlar kontrolünde uygulanmalıdır.

Her Atık Bazı Özellikleri Dolayısıyla Az Ya Da Çok Tehlikelidir

Tehlikeli atık türleri yapılarında insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilecek özellikler taşıyan atıklardır. Bu atıkların çoğu sanayide oluşur. Endüstriyel üretim yapan fabrikalarda da bu atıklar çokça çıkar. Tehlikeli atıklara karar verilirken esas alınan kriter atığın kimyasal bileşenleri ve olası etkileridir. Söz konusu insan sağlığı olduğu için tesislere atıkları tanımlama ve sınıflandırmada önemli görevler düşüyor. Her firma üzerine düşen bu görevi düzgünce yerine getirirse bu atıklar tehlikeli olmaktan çıkar.

Önlemlerin Doğru Alınması İçin Doğru Sınıflandırma Gerekir

Tehlikeli atıkların sınıflandırılması alınan önlemlerin etkili ve kalıcı olabilmesi açısından önemlidir. Tehlikeli atıklar; atık yağlar, çeşitli sektörel atıklar (deri, otomotiv, metal vs), tıbbi atıklar ve radyoaktif atıklar olarak dört ana başlıkta sınıflandırılır. Her atık için uygulanması geek bertaraf etme prosedürü ayrıdır. Bu prosedürler bir uzman denetiminde düzgünce ve tüm koruma önlemleri alınarak yapılmalıdır.

Kurulan her kurum, kuruluş ve işletme kendileri ve çevreyle olan ilişkilerine yönelik bilinçli çalışmalar yaptığı sürece tehlikeli atıkların yönetimi ve çevre izninin amacına uygun işlemesi mümkün olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın