Güneş Paneli Üretilirken Atıklar Değerlendirilebilir Mi?

Yazan Ekolojist

Ülkemizin enerji üretimi konusunda az çok bilgi sahibi olan herkes, elektrik üretiminde aslan payının fosil yakıtlara bağlı olduğun bilmektedir. Bu fosil yakıtların başında da Kömür ve Doğal Gaz gelmektedir. Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin doğaya saldığı zararlı gazlar doğayı olumsuz etkilemekteyken; Doğal Gaz dönüşümlü termik santraller ülkemizin enerji üretiminde dışa bağımlılığını ciddi derecede arttırmaktadır. Hal böyle iken, doğa dostu ve sürdürülebilir enerji üretim imkânı sunan alternatif araçların varlığı hem doğanın hem de ülkemizin enerji güvenliğinin sağlanması açısından olmazsa olmazdır. İşte Güneş Enerji Panelleri bu alternatif araçlarının başında gelmektedir. Peki güneş enerji panelleri nasıl çalışır?

Güneş Panelleri Nasıl Çalışır?

Güneş Paneli en yalın haliyle; içinde bulunan silikon maddesinden yapılan güneş hücreleri ile güneşten gelen fotonların emilmesini, tutulmasını dolayısıyla bu fotonların elektrik enerjisine dönüşmesini sağlamaktadır.

Güneş Enerjisi sınırsızdır. Hatta öyle ki, bir günde güneş ışınları ile dünyaya gelen enerjinin Dünyanın 1 yıllık enerji tüketimine eşit olduğu söylenmektedir. Hal böyle iken, insanoğlunun geleceği açısından güneş enerjisini elektriğe dönüştürmek olmazsa olmazdır.

Sınırsız Enerji-Sınırlı Araç

Tüm bu pozitif tabloya rağmen, karşımızda önemli bir engel bulunmaktadır. O da güneş panellerinin ömrü hususudur. Bir güneş panelinin ortalama ömrü 25-30 yıl arasındadır. Böylesi sınırsız bir enerji kaynağı için bu kadar sınırlı bir ömre sahip bir araç, sektör için periyodik olarak yeni maliyetlere katlanılacağının ve sürekli bir hurda atık üretiminin açıkça göstergesidir.  Her ne kadar güneş panellerinde kullanılan silikon hammaddesi toprakta oldukça fazla bulunsa da; insanoğlunun özellikle gelecek dönemlerde bu enerji üretimine duyacağı ihtiyaç ve zaman ilerledikçe yeni atık panellerin artması ortaya ciddi bir problemi meydana getirecektir.

Dahası tek sorun ömrü tükenen paneller de değildir. Kurulum hatası, kullanım hatası ve montaj sırasında veya sonrasında meydana gelen hasarlar sebebiyle kullanılamaz hale gelen paneller de bir diğer problemdir. Kısacası böylesi doğa dostu bir sistemin aynı zamanda doğaya istikrarlı bir şekilde atık üretmesi üzerinde durulması gereken ciddi bir konudur.

Peki, Paneller Geri Dönüşüm Dahilinde Değerlendirilemez mi?

Güneş Panelleri ağırlıklı olarak cam ve metal aksamdan oluşmaktadır. Bu durum da pek tabii geri dönüştürülebileceklerin göstergesidir. Dahası paneller üzerinde ya da dahilinde kullanılan cam koruma kağıtları, ahşap paneller ve atık hücreler de geri dönüşümün konusu olabilmektedir.

Eğer söz konusu geri dönüşüm faaliyeti gerçekleştirilebilirse; sadece milyarlarca dolarlık bir pazar oluşturulmayacak, aynı zamanda; her geçen gün dünya çapında şimdiden milyonlarca tona ulaşan panel çöplüğünün insanlığa faydalı bir amaçla kullanılması sağlanacaktır.

Netice itibariyle, güneş enerjisi panelleri insanoğlunun geleceği açısından tartışılmaz bir gerekliliktir. Bu panellerin kullanım sürelerinin dolması ya da hasar görmeleri sebebiyle hurda olarak değerlendirilmelerine daha fazla müsaade edilmemelidir. Bu panellerin geri dönüşüme konu edilmeleriyle; hem gelecekte ihtiyaç duyulacak güneş enerjisi arz güvenliği sağlanacak hem de milyarlarca dolarlık yeni bir pazarın oluşması  mümkün olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın