Güneş Enerjisi Maliyeti Yüzde 50 Düşecek

Yazan Ekolojist

İstanbul’da bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen The Bosphorus Energy Club’da (BEC) “Enerjide Kadın” teması işlendi. Ayrıca denetim, vergi ve danışmalık şirketi PwC Türkiye ve The Bosphorus Energy Club iş birliği ile gerçekleştirilen zirvede enerji sektörüne dair güncel konularda görüşülen mevzular arasında yer aldı.

Çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleştirilen zirve de Atlantik Konseyi Türkiye Direktörü Defne Sadıklar Arslan, General Electric Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve EBRD Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya Enerji ve Doğal Kaynaklar Direktörü Aida Sitdikova gibi çok sayıda yönetici kadın konuşma yaptı.

Zirvede bulunan tüm katılımcıların ortak özelliklerini ve isteklerini yansıtan “Boğaziçi Kadının Enerjideki Rolünü Güçlendirme Bildirisi” yayınlandı ve bu konu hakkında iş dünyasındaki insanlara ve hükümete çağrı yapıldı.

Bosphorus Club Başkanı Mehmet Öğütçü zirvede konuşma yaptı. Konuşmasında enerji sektöründe kadının rolünün sadece yüzde 35’lik bir dilimi kapladığını bunun artması gerektiğini ve enerji sektöründe kadının sesinin daha çok çıkması gerektiğini söyledi.

Türkiye Bölgesinde Farklılaştı!

Zirvede gözden geçirilen konular arasında İran’ın Kürt bölgesi, LNG projeleri, Türk Akım projeleri TANAP gibi atılılar da vardı. Eski Katar Ekonomi Bakanı zirve de yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösterdiğini ve olumlu anlamda bölgesinde farklılaştığını ifade etti.

Ayrıca Türkiye’nin enerji sektöründe bir devrime ihtiyacı olduğu, sadece doğalgaz ve petrol konusunda değil yatırım finansmanı ve teknoloji konusunda da dış ülkelere bağlı olduğu konuşuldu. Enerji konusunda tam bağımsızlığın mümkün olamayacağını bunun için karşılıklı bağlılık çalışmaları yapılması gerektiği şeklinde tavsiyeler verildi.

Türkiye’de uzun vadede hizmet verecek ve daha güçlü bir enerji arz-talep dengesinin kurulması gerektiği aktarıldı. Bunun içinde sağlam bir enerji alt yapısının varlığına, şeffaf ve rekabetçi bir pazara ihtiyaç olduğu da vurgulandı.

Güneş Enerjisi Maliyetinde %50’lik Düşüş

Zirvede ayrıca yenilenebilir enerjinin varlığının giderek büyüdüğü ve 2040 yılına kadar dünya çapında yenilenebilir enerji sektörüne 35 trilyon dolar harcanacağı aktarıldı. 2014-2017 yılları arası gelişen güneş ve rüzgâr enerjisi ile güneş enerjisi maliyetinin yüzde 50 oranında düştüğü ve bu düşüşü 2020 yılında bir yüzde 50 oranının daha takip edeceği ifade edildi. Yenilenebilir enerji de ki bu artışa rağmen geleceğin yine fosil yakıtlara bağlı olduğu da belirtildi.

2040’da Enerji Talebi %30 Artacak

Zirvede görünür gelecek için izlenimlerde de bulunuldu. Bu izlenimlere göre enerji de kıtlıktan bolluğa geçildiği, elektrik ve yakıt anlamında arzın talepten fazla olacağı aktarıldı. 2040 yılında ekonomik büyümeler, yenilenebilir enerji sektörünün ucuzlaması, orta sınıfın ekonomik seviyesinin artması gibi etkenler ile enerji isteğinin yüzde 30 oranında artacağı ardından ise bir düşme yaşanacağı aktarıldı.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın