Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

güneş enerjisi nedir
Yazan Ekolojist

Güneş Enerjisi Nedir?       

Güneş enerjisinin kaynağı ısı ve parlak ışığa sahip olan Güneş’tir. Güneş’in enerjiye dönüşümünde fizyon denilen bir süreç vardır. Bu süreç ile Güneş’ten alınan ışık ve parlaklığın bir enerjiye dönüşmesi sağlanmaktadır. Güneşin çekirdeğinde bulunan fizyon süreci, açığa çıkan ışınım enerjisi demektir.

Güneş’te bulunan hidrojen gazının helyuma dönüşmesi de aynı şekilde bu fizyon sürecinde gerçekleşen bir durumdur. Güneş ışığının şiddetinin çok fazla olması, insanların Güneş’ten enerji anlamında bir fayda sağlamaları halinde; günlük diğer enerji kaynaklarından almış olduğu enerjinin kat kat fazlasına denk gelmektedir. Yani güneş enerjisi, kullanım alanı her ne olursa olsun çok büyük bir oranda enerji üretiminin olabileceğini göstermiştir.

Uzmanlar bununla ilgili güneş ışığının şiddetine yönelik aşağı yukarı ve sabit olarak enerjinin tam 1370 W\m2 olduğunu belirtmiştir. Bu büyük enerji için insanlar Güneş enerjisi kullanım alanları ağını her geçen gün genişletmiştir. Bu alanda hala sürmekte olan çalışmalar da söz konusudur.

Güneş enerjisinin temel amacının aydınlatma ve ısınma olduğu düşünülürse; çalışmalar ilk olarak bu yönde olmuştur. Yani insanların mevsimsel süreçte ısınmalarının gereksinim olması ve böyle bir enerji kaynağının olması; bu anlamda kullanılmasına yol açmıştır. Isınma olarak kullanılmasının bir enerjiye dönüştürülüp yararlanılabildiği nokta ise; ısınmanın alanları çeşitlenmiştir. Yani suyun ısınması, evlerin ısınması gibi çeşitli alanlarda ısı kaynağı halini almıştır.

Sonrasında ise bunun çok büyük bir enerji olduğu fark edildiğinde, bitmek üzere olan tüm tükenen enerji kaynakları üzerinde, ihtiyacın giderilmesi açısından güneş enerjisi çalışmaları başlamıştır.

yüzer güneş paneli

Güneş Enerjisinin İşlevi

Günümüzde güneş enerjisinin çeşitli alanlarda kullanımı bulunmaktadır. Türkiye’de bu alana dikkat etmek için çeşitli girişimler söz konusudur. Yani insanların bu kaynağı dikkate alması ve bunun üzerine yoğunlaşması için çalışılmaktadır. Güneş enerjisinin işlevi bu anlamda saymakla bitmeyecektir. Pek çok ihtiyaç için kullanımının olması işlevlerini her geçen gün artırmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile işlevlerin farklı farklı alanlara yayılması söz konusu olmuştur. Güneş’in ısı enerjisi olarak kullanılmasının yanında, elektrik enerjisine dönüşümü gelişmeler ile sağlanmıştır. Güneş enerjisi kullanım alanları içinde olan, güneş enerjisi ile suyun ısıtılması; kendi içinde farklılıklar göstermektedir.

Aktif sistemler, pasif sistemler ve kütle sistemleri gibi; enerji kaynağının güneş olduğu ve amacın suyu ısıtmak olduğu kullanım alanıdır. Türkiye’de yaygın olan düzlemsel güneş kollektörleri; evlerde suyun ısıtılmasının sağlandığı araçtır. Bunun dışında aynı şekilde kullanım alanları içinde yer alan yek-odaklı güneş enerjisi santralleri; yani çok daha büyük enerjilerin elde edildiği santraller olarak tanımlanabilir. Vakum tüplü güneş enerjisi sistemleri, güneş ocakları, geçişli hava paneli, trombe duvarı gibi örnekleri de vardır. Bunun dışında güneş enerjisinin pil olarak kullanımı da mevcuttur. Yani enerjinin pillerde depolanması da söz konusudur. Yaygın olmamasına rağmen ulaşımda kullanılmak istenmesi, evlerde tam olarak ısı kaynağı olarak yaygınlaşması gibi projelendirilmiş olan çok sayıda ihtiyaca yönelik sağlayıcı olması amaçlanmıştır.

kolektörlü güneş paneli

Türkiye ve Güneş Enerjisi

Güneş’ten elde edilen enerjinin oldukça düşük maliyetli olması pek çok alanda kullanılabiliyor olması; bu kaynağın önemini artırmıştır. Günümüzde ülkemizde de bu enerjiye yönelik yapılan çalışmalar sürmektedir. Termal Güneş enerjisi kullanımı ile dünya genelinde düşünüldüğünde enerjinin kullanımı açısında oldukça iyi bir sırada yer almaktayız.

Güneş enerjisi kullanım alanları ülkemizde her geçen gün artmaktadır. İlk olarak büyük enerji depoları olarak kullanılmaya başlayan güneş, yaygınlaşarak çeşitli alanlarda kendini göstermiştir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın