Gıda İsrafı İle İlgili Bilmeniz Gereken 5 Gerçek

gıda israfı
Yazan Ekolojist

Dünyadaki hızlı nüfus artışı gözetildiğinde, halihazırda 7,5 milyar civarında olan sayıya 2050 yılında yaklaşık 2.3 milyar insan daha katılacak.

Hızlı Nüfus Artışının Gıda Tüketimine Etkisi Ne Olur?

Bu durum, küresel gıda üretiminde ortalama % 60-70’lik bir artışın gerçekleşmesi gerektiğini göstermektedir. Tek çözümü ise, gıda israfına bir son vermemiz.

gıda israfı

Gıda İsrafı İle İlgili Bilmeniz Gereken 5 Gerçek

  • Küresel olarak bakıldığında üretilen tüm gıdaların 1 / 3’ünden fazlası israf edilerek çöpe  atılmaktadır. Dünya genelinde israf edilen bu gıdaların yıllık değeri 1 trilyon dolar olup, 1.3 milyar ton ağırlığındadır.
  • Dünyada bulunan ve birlikte yaşadığımız ortalama bir milyar aç insan, ABD, İngiltere ve Avrupa’da israf edilen gıdaların dörtte birinden daha az bir miktarıyla beslenebilir.
  • Çin’den daha büyük bir alanın, hiçbir zaman yenilmeyen ve çöpe giden israf edilmiş bu gıdaları yetiştirmek için kullanılması gerektiğini, dünyanın temiz su kaynağının % 25’inin israf edilen gıdaları yetiştirmek için kullanıldığını, biliyor muydunuz ?
  • İsraf edilen gıdalar bir ülke olsaydı, Çin ve ABD’den sonra tartışmasız şekilde sera gazlarının en büyük üçüncü yayıcısı olurdu.
  • En gelişmiş ülkelerde, gıda tedarik zincirine göre, tüm gıda israfının yarısından fazlası evlerde gerçekleşmektedir.

Gıda İsrafı Nedir?

Bilinçsiz tüketim alışkanlığı nedeniyle ihtiyaç fazlası olarak, gereksiz yere tedarik edilen, ancak tüketilemeyip çöpe atılan yiyeceklere gıda israfı denir.

Gıda İsrafı Nasıl Önlenir?

Gıda israfı; rastlantısal, bilinçsiz veya bilinçli olabilir.

Ürün tedarik zinciri sürecinin başından sonuna kadar ürün hasat veya nakli sırasında tüketime uygun gıdaların dökülmesi, ezilmesi, bozulması, çürümesi gıda kaybı olarak adlandırılır. Genellikle rastlantısal olurlar.

Bunun yanında, lokantada yemek yedikten sonra tabaklarda bırakılan yemek artıkları, ihtiyaç listesi hazırlamadan yapılan ve çürüyerek çöpe gitmesi kaçınılmaz olan, market ve pazar alışverişlerinden alınan ihtiyaç fazlası ürünlerin çöpe atılmaları da, gıda israfı sonucunu doğurmaktadır.

Gıda israfının ayrıca para, zaman, enerji, emek, toprak ve daha birçok kaynak israfıyla ilgili olduğunu da ayrıca belirtmek gerekmektedir.

Gıda israfı nasıl önlenir sorusuna verilebilecek en önemli cevap, bilinçli tüketici kültürünün topluma yerleştirilmesidir. Tüketim kültürüne dönük eğitimlere ağırlık verilmesi, görsel ve işitsel teşvik edici yayınlar, örneğin kuru ekmeklerin bayatlamadan doğranıp uygun ortamda saklanarak tirit, papara gibi alternatif yemeklerde kullanımı gibi çözüm içerir sunular, etkililiği ve sürekliliği olan kampanyalarla gıda israfının önüne geçilmesi mümkündür.

Türkiye’de Gıda İsrafı

*Türkiye’de gıda israfı sorununun maliyetinin yıllık 214 milyar lirayı bulduğu,

*Kişi başına günlük ortalama 333 gram ekmek üretildiği,

*Yılda kişi başına ortalama 121 kg ekmek tüketildiği,

*Üretilen toplam ekmeğin %5’in ise israf edilerek çöpe atıldığı, maalesef salt gıda israfı nedeniyle her yıl gittikçe fakirleştiğimiz istatiksel olarak belirlenmiştir. (TİSVA)

Bu veriler hayli ciddi ve düşündürücü boyuttadır. İsrafın cömertlik, tutumluluğun ise cimrilik olarak tanımlanamayacağı hususu doğru ve düzgün bir şekilde anlatılamadığı sürece bu sorunun daha da büyüyeceği ve daha bir çok kez bu konu ile yüzleşmek gerekeceği açıktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın