Geri Dönüşüm Sembolünün Bulunduğu Ürünler

Yazan Ekolojist

Geri dönüşüm kullanılmış olan ve tüketildikten sonra yeniden değerlendirilmek üzere üretim tesislerinde imalata gönderilen her türlü ürün anlamına gelmektedir. Geri dönüşümlü ürünlerin sayısının günden güne artırılması için çalışmalar yapılarak her atık ürünün aslında birer ham madde haline getirilmesi ve yeniden değerlendirilmek üzere saklanması esasına gidilir. İşte bu açıdan değerlendirilecek olunduğu zaman geri dönüşüme sahip ürünlerin potansiyel ham madde ürünler olduklarını da net bir şekilde ifade etmek mümkün.

Geri Dönüştürülebilen Ürünlerin Avantajları

Geri dönüşümlü ürünlerin birtakım avantajları vardır ve bunların insanlar tarafından bilinmediği ve geri dönüşüm ürünleri konusunda bilinçsizce davranıldığı görülmektedir. Belli başlı avantajlarını şu şekilde sıralamamız mümkün olacaktır:

* Alüminyum malzemeden imal edilen kullanılmış bir ürünün yeniden imal edilmesi yerine geri dönüştürülebilir özellik kazandırılması alüminyum ham maddeden tam %35 oranında tasarruf sağlanması anlamını taşır.

* Ormanlar yurdumuzun akciğerleridir. Ormanların dolayısıyla da ağaçların imal edilerek kağıt üretiminde kullanıldıkları bilinen bir gerçektir. Bu gerçeklik payından yola çıkılacak olunduğu zaman tüketilen kağıtların geri dönüşümlü olarak imal edilmesi oksijen oranını da %75 oranında kesinlikle arttırma anlamına da gelir.

* Son olarak bir ton kağıdın tam 8 devasa boyuttaki ağaca denk geldiği de çevre bilimciler tarafından geri dönüşüme örnekler arasında yer almaktadır.

Geri Dönüştürülebilen Mevcut Ürünler

Şu an itibariyle geri dönüşümü bulunan mevcut ürünlere örnek vermek gerekir. Söz konusu mevcut potansiyel ürünler arasında geri dönüşüm sembolleri olarak değerlendirilecek olunduğu zaman mevcut ürün potansiyelinin günden güne sayıca katlanarak artacağını şimdiden belirtmek olanaklı olmaktadır. Geri dönüşümlü ürünler arasında kağıt, pil ve her türlü plastik katı ambalaj ürünleri gelmektedir. Bunlara son dönemlerde elektronik ürünlerin de eklenmesiyle gerçekten de tüketim konusunda tamamen tasarrufa dayalı bir toplum modelinin oluşturulması yönünde etkin çalışmalar yürütüldüğünü söylememiz mümkün olacaktır. Tüm bu özellikler doğrultusunda değerlendirildiği zaman her yönüyle kalite standartlarından ödün verilmeksizin geri dönüşüme tabi ürünlerin kat be kat geliştirilerek bir yenileme sürecine gidilmesi esas alınmaktadır. Tümüyle bu özellikler neticesinde de geri dönüşümlü ürünlerin hem insan sağlığına hem de çevre sağlığına etkisi yadsınamaz bir gerçekliktir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın