Geleceğin Kentleri Yenilenebilir Kaynakları Kullanacak!

Yazan Ekolojist

Motorlu taşıtların egzoz salınımı, ışıklandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi pek çok faktörün enerji tüketimini arttırdığı ve atmosfere karbondioksit salınımı yaptığı bir gerçektir. Büyüyen kent yaşamı ve insan nüfusu da düşünüldüğünde bu gerçeğin her geçen gün ne kadar büyüdüğü tahmin edilebilmektedir. Bu sebeple sürdürülebilir kentler, daha doğal bir gelecek ve iklim değişikliğini önlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek bir gereklilik haline gelmektedir.


40 Kent Enerjisinin Tümünü Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlıyor

CDP adlı bir kuruluş bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 570 kent yenilenebilir enerji alanında sürekli yeni atılımlar gerçekleştirmekte bu adımları CDP kuruluşuna ileterek kuruluşun hazırladığı raporlara katkı sağlamaktadır. CDP tarafından hazırlanan raporlarda bulunan verilere göre 100’den fazla kentin elektrik ihtiyacının %70’i yenilenebilir enerji kaynaklarından, yaklaşık 40 kentin de enerji ihtiyacının tümü yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlamaktadır.
Bu değerler her ne kadar etkileyici gelsede yenilenebilir enerji her zaman çevreye duyarlı enerji demek değildir. Çünkü yenilenebilir enerji içerisine hidroelektrik santralleri de girmekte ve bunlarda çevre üzerinde büyük olumsuzluklar meydana getirmektedir.

Sürdürülebilir Kentlerin Sayısı Artıyor

Kent yaşamının yaygınlaşması ve kentlerde yaşayanların sayısının artması ile bu yaşantının çevreye bıraktığı olumsuz etkilerde artmaktadır. Bu olumsuzlukları gidermek adına bir çok şey yapılabilmektedir. Bunlara örnek olarak CDP’nin rapor ettiği listelere gönderilen veriler gösterilmektedir.
Birçok kent yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak adına yeni atılımlar yapmaktadır. Örneğin Birleşik Krallık 80’den fazla kenti için 2050 yılına kadar enerji ihtiyacının tümünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayacağının garantisini vermektedir. Ayrıca İzlanda’da bir çok kentinde enerji üretiminin hepsini hidroelektrik ve jeotermal enerji kaynaklarından sağlamaktadır. Bu örnekler ile birlikte dünya üzerinde sürdürülebilir kent devri başlamaktadır.

2020’de Fosil Kaynaklı Enerji Daha Pahalı Olacak

Yenilenebilir enerji çevreye verilen zararı engellemenin yanında diğer kaynaklara göre enerji üretimi için daha düşük maliyet gerektirmesi ile kentler tarafından yatırım yapılan alanlar haline gelmektedir. Aynı şekilde yapılan araştırmalara göre 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin fosil yakıtlardan üretilen enerjiye göre daha ucuz olması öngörülmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın